Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o sadržaju strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja „Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020.“ na okoliš

Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec donio je odluku kojom se uređuje sadržaj strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020 godine na okoliš.

Stratešku studiju izradit će tvrtka „Ires ekologija“d.o.o., za zaštitu prirode i okoliša iz Zagreba, ovlaštenik za poslove izrade stručnih poslova iz područja zaštite okoliša, prethodno odabran u postupku bagatelne nabave.

Potpisivanjem odluke stvoreni su preduvjeti da ovlaštenik započne s izradom strateške studije za Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016.-2020., čiji je nositelj izrade UO za gospodarstvo Grada Bjelovara.

Strateška procjena utjecaja na okoliš jedan je od instrumenata zaštite okoliša kojim se promiče održivi razvoj, uvažavajući zahtjeve zaštite okoliša i zaštite prirode. Na taj se način u fazi formiranja strateškog dokumenta, kojeg je izrada u tijeku, osigurava uzimanje u obzir čimbenika okoliša i potrebe njegove zaštite kod budućih odlučivanja u njegovoj provedbi, a kao svoj rezultat daje procjenu vjerojatno značajnijih utjecaja na okoliš koji mogu nastati provedbom Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. te predstavlja osnovu za izradu budućeg programa praćenja stanja okoliša kod provedbe.

Odluku o sadržaju strateške studije možete preuzeti ovdje:

Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja „Strategije razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020.“ na okoliš / 0.2 MiB /

Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 78/15), članka 3. Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu („Narodne novine“ br. 70/08) 27.10.2016. godine gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o imenovanju Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020. na okoliš koje će, kroz sjednice Povjerenstva, ocjenjivati cjelovitost i stručnu utemeljenost strateške studije.

Odluka o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja „Strategije razvoja grada Bjelovara 2016.-2020.“ na okoliš / 0.2 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top