Postupak jednostavne nabave broj 14-07-U/19 za uslugu vidljivosti za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi“, KK.04.2.1.04.0188

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za uslugu vidljivosti za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi“, KK.04.2.1.04.0188, a sukladno dokumentaciji iz privitka.

 

Dokumentacija uz postupak jednostavne nabave broj 14-07-U/19 za uslugu vidljivosti za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi“, KK.04.2.1.04.0188

Back to top