Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Postupak jednostavne nabave broj 53-07-U/19: Usluga promidžbe i vidljivosti za projekt „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE GORNJE PLAVNICE, NA ADRESI Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice“, KK.04.2.1.04. 0699

Natječaji

Dokumentacija za Postupak jednostavne nabave broj 53-07-U/19: Usluga promidžbe i vidljivosti za projekt „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE GORNJE PLAVNICE, NA ADRESI Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice“, KK.04.2.1.04. 0699

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content