Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv na Javni uvid – Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Bjelovar

Sukladno članku 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18 i 99/19 ) Grad Bjelovar objavljuje:

POZIV NA JAVNI UVID

Grad Bjelovar izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Bjelovar (u daljnjem tekstu Prijedlog Programa), ispravljen sukladno očitovanju Ministarstva poljoprivrede (Klasa:945-01/19-01/74, URBROJ:525-07/0186-19-2, 13. kolovoza 2019.).

Uvid u Prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 25.11. do 09. 12. 2019. godine, radnim danom od 9,00h – 13,00h u prostorijama Grada Bjelovara, soba broj 29, na internetskim stranicama Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr), te na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara u prizemlju, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa do isteka roka javnog uvida 09. 12. 2019. godine. O prigovorima će odlučit Gradsko vijeće Grada Bjelovara u roku od 30 dana.

Prigovor na Prijedlog Programa mora biti napisan čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja, te se dostavlja: osobno u pisarnicu Grada Bjelovara, poštom na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar ili slanjem e-mail na adresu msmit@bjelovar.hr, snovak@bjelovar.hr.

 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Bjelovar

 

GRAD BJELOVAR

Podijeli s prijateljima!
Back to top