Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv na usmenu provjeru znanja (intervju) – Natječaj za prijam u službu u Tajništvo Grada Bjelovara – viši stručni suradnik za radne odnose i ostale poslove

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
TAJNIŠTVO
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA : 112-01/15-01/158
URBROJ : 2103/01-04-15-11
Bjelovar, 15. listopada 2015.

Na temelju članka 20. stavka 4., a u svezi s člankom 22. stavkom 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi slijedeću

OBAVIJEST
kandidatima/kinjama za višeg/u stručnog/u suradnika/cu
za radne odnose i ostale poslove,

nakon provedenog pisanog testiranja i

POZIV
na usmenu provjeru znanja (intervju)

Kandidati/kinje Natječaja za radno mjesto više stručne suradnice za radne odnose i ostale poslove u Tajništvu Grada Bjelovara koji su dana 15. listopada 2015. godine na pisanom testu ostvarili najmanje 50% i više bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti i koji mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja (intervjuu) s Povjerenstvom za provedbu natječaja dana 19. listopada (ponedjeljak) 2015. godine u 8,00 sati su slijedeći:

Redni broj IME I PREZIME NASELJE
1. Gabrijela Đokić Bjelovar
2. Robert Terfaloga Virovitica
3. Josip Marković Nijemci
4. Marijana Crlenjak Mustać Bjelovar
5. Tamara Marušić Bjelovar
6. Antonija Severović Tomašica

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Lidija Novosel, prof.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content