Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv na pisanu provjeru znanja za poslove višeg stručnog suradnika/ce za poslove gradnje

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA : 112-01/15-01/178
URBROJ : 2103/01-06-15-8
Bjelovar, 30. studenog 2015.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Natječaja, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih na radno mjesto višeg stručnog suradnika/ce za poslove gradnje u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i to:

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 3.

Redni broj IME I PREZIME ADRESA NASELJE
1. Ivan Pavičić Miroslava Krleže 29 Bjelovar
2. Zoran Preskočil Grgura Karlovčana 36 Bjelovar
3. Dražen Valjavec Vinogradska 40 Kutina

 


Povjerenstvo za provedbu Natječaja, putem web stranice i Oglasne ploče Grada Bjelovara, imenovanim kandidatima upućuje

POZIV

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na Natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za prijam u službu na poslove višeg stručnog suradnika/ce za poslove gradnje (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca), koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“ broj 124/15 od 13. studenog 2015. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi u Bjelovaru i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara, da pristupe dana

8. prosinca (utorak) 2015. godine u 8,00 sati
u Malu vijećnicu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2

radi provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti (testiranja), a usmena provjera znanja (intervju) obaviti će se s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja i sposobnosti.

Pisanu provjeru znanja provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara.

Pisana provjera znanja kandidata sastoji se od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web stranicama Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr).

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest. Svi kandidati koji pristupe pisanoj provjeri znanja dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu. Kandidat koji ne dokaže identitet ne može pristupiti testiranju.
Tijekom održavanja provjere znanja kandidati se ne mogu koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostoriju ili služiti se mobitelom. Kandidati koji će se ponašati suprotno od navedenog udaljit će se s pisane provjere znanja i njihov rezultat neće se bodovati.

Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, pristupit će usmenoj provjeri znanja s Povjerenstvom prema obavijesti koju će dobiti na pisanoj provjeri znanja.

Nakon provedene pisane i usmene provjere znanja Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj i usmenoj provjeri znanja.

Povjerenstvo dostavlja rang-listu kandidata pročelniku Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara koji donosi rješenje o prijmu u službu.

Rješenje o prijmu u službu bit će u zakonskom roku dostavljeno svim kandidatima.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Jasna Višnjević, upravna pravnica

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content