Poziv u svrhu prikupljanja podataka o nastaloj šteti na poljoprivrednim kulturama uslijed prirodne nepogode uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama – tučom dana 13. srpnja 2023. godine

Podatci se prikupljaju u cilju utvrđivanja uvjeta za proglašenje prirodne nepogode – tuče.

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači s područja grada Bjelovara, zahvaćenog prirodnom nepogodom tučom, koja je nastupila 13. srpnja 2023. godine da prijave nastalu štetu u Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2. Bjelovar, prvi kat soba 19 – pisarnica ili na e-mail poljoprivreda@bjelovar.hr. Potrebna dokumentacija se može podignuti od 17. srpnja 2023. godine na PORTI – ulazu u zgradu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar od 08 do 15:00 sati svaki radni dan.

Štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proi­zvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika koji nisu osigurali usjeve koje prijavljuju.

Štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi prijavljuju se na OBRAZCU PN – PREUZMITE DOKUMENT , prijava obavezno sadržava i popunjen obrazac PRIVOLE – PREUZMITE DOKUMENT, MIBPG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje ili broj katastarske čestice, kopiju LIST B Prijava površina za 2023. godinu iz Agencije za plaćanje – (APPRRR) te % (postotak) vlastite procijene štete za svaku kulturu, kopiju osobne iskaznice i IBAN žiro računa.

Obvezno unijeti i podatak u Obrazac PN pod rednim brojem 11. Ukupni iznos prve procjene štete koji može biti vaša realna procjena ili procjena stručne ovlaštene osobe.

U GRAD BJELOVAR SE PRIJAVLJUJU SAMO ŠTETE NASTALE NA TERITORIJALNOM PODRUČJU GRADA BJELOVARA, DOK SE NEĆE RAZMATRATI PRIJAVE ŠTETA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE TERITORIJALNO NE PRIPADA GRADU BJELOVARU KAO JLS, DRUGE I NEPOTPUNE SE NEĆE RAZMATRATI.

Krajnji rok za predaju prijava je 2. kolovoza 2023. godine

Štete od prirodnih nepogoda na objektima prijavljuju se na OBRAZCU PN, prijava obavezno sadržava i popunjen obrazac Privole, kopiju Rješenja o izvedenom stanju, kopiju osobne iskaznice i IBAN žiro računa. Obvezno unijeti i podatak u Obrazac PN pod rednim brojem 11. Ukupni iznos prve procjene štete koji može biti vaša realna procjena ili procjena stručne ovlaštene osobe.

U GRAD BJELOVAR SE PRIJAVLJUJU SAMO ŠTETE NASTALE NA TERITORIJALNOM PODRUČJU GRADA BJELOVARA, DOK SE NEĆE RAZMATRATI PRIJAVE ŠTETA NA OBJEKTIMA KOJI TERITORIJALNO NE PRIPADAJU GRADU BJELOVARU KAO JLS, NEPOTPUNE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI. ŠTETA SE MOŽE PRIJAVITI DO 2. KOLOVOZA 2023 GODINE.

Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content