Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv udrugama u zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara

Grad Bjelovar - Obavijest

Dana 9. ožujka 2016. Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama, a koji je stupio na snagu 11. ožujka 2016. godine i objavljen je u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“, broj 1/16.

Temeljem članka 19. Pravilnika dužni ste u roku od 120 dana, od dana stupanja na snagu Pravilnika, dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 8. Pravilnika i popuniti određeni obrazac elektronskim putem, kako bi se stekli uvjeti za sklapanje Ugovora o korištenju gradskog prostora na slijedećih pet (5) godina.

Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama / 0.3 MiB /

Obrazac za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara / 0.2 MiB /

Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 1/16

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content