Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga radi njihovog sufinanciranja iz Proračuna Grada Bjelovara u 2015. godini

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

KLASA: 402-07/14-01/25
URBROJ: 2103/01-07/1-14-1
Bjelovar, 1. prosinca 2014.

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine 88/01, 11/02, 74/14) i članka 34. točke 5. Zakonom financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14) Grad Bjelovar objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA
RADI NJIHOVOG SUFINANCIRANJA IZ PRORAČUNA GRADA BJELOVARA U 2015. GODINI

 1. Podnositelji prijave :
  Udruge koje su registrirane i imaju sjedište na području Grada Bjelovara
  Udruge koje imaju sjedište izvan područja Grada Bjelovara, a registrirane su za obavljanje svojih aktivnosti i na području Grada Bjelovara
 2. Područja programa od interesa za Grad Bjelovar:
  1. Unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom,
  2. Promicanje i zaštita zdravlja,
  3. Rad s djecom i mladima,
  4. Rad sa starijim osobama,
  5. Promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda,
  6. Branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji,
  7. Sudionici Drugog svjetskog rata i civilni invalidi rata,
  8. Socijalna skrb,

  Ovaj poziv ne obuhvaća: vjerske zajednice, vijeća nacionalnih manjina, političke stranke i neprofitne organizacije kojima je Grad Bjelovar osnivač.

 3. Postupak i rok za podnošenje prijave:
  Podnositelji prijave – udruge, svoje programe prijavljuju isključivo na propisanom obrascu koji se može podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara (soba br.19), svakim radnim danom ili kopirati sa službenih web stranica Grada Bjelovara. (http://www.bjelovar.hr/gradska-uprava/obrasci-i-zahtjevi/)
  Postupak i rok za podnošenje prijave:
  Prijave se dostavljaju osobno (soba 16. od 8,00 do 14,00 sati) ili poštom na adresu Upravni odjel za društvene djelatnosti, Grad Bjelovar Trg Eugena Kvaternika 2., 43000 Bjelovar.
  Rok za podnošenje prijave je do 19. prosinca 2014. godine.
 4. Sadržaj prijave:
  Prijava mora sadržavati:
  • Detaljan opis i financijski plan programa
  • U cijelosti popunjen propisani OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKATA/PROGRAMA UDRUGA
  • Važeće Rješenje o upisu udruge u Registar udruga
  • Financijsko izvješće i izvješće o radu u 2014. (PROJEKCIJA)
  • Završno izvješće za 2014. godinu predati do 28.veljače 2015. godine na propisanom obrascu OBRAZAC ZA ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA PROGRAMA UDRUGA (http://www.bjelovar.hr/gradska-uprava/obrasci-i-zahtjevi/)

  Ovjeren zapisnik sa zadnje održane godišnje skupštine s datumom održavanja
  Podnositelji mogu prijaviti samo jedan projekt (aktivnost)

 5. Osnovni kriteriji za vrednovanje programa/projekata su:
  1. podmirenje potreba građana,
  2. djelovanje za opće dobro,
  3. osigurani kapaciteti za provođenje programa/projekta,
  4. promicanje volonterskog rada,
  5. partnerstvo s drugim pravnim i fizičkim osobama,
  6. promicanje Grada Bjelovara.
 6. Postupak uvrštavanja u financijske programe Proračuna Grada Bjelovara za 2015.godinu:
  Zakašnjele nepotpune ili nedokumentirane prijave neće se razmatrati.
  Visina sredstava određivati će se u okviru sredstava planiranih Proračunom Grada Bjelovara u 2015. godini.
  Sve udruge čiji programi budu uvršteni u Proračun Grada Bjelovara za 2015. g., dužne su postupiti u skladu s Zakonom financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14).
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Stjepan Budinski

 

 


NAPOMENA: Obavezno popunite i dostavite sva tri obrasca

Zahtjev za sufinanciranje aktivnosti udruge / 0.1 MiB /

 Obrazac za završni izvještaj o realizaciji programa i projekata udruga / 96 KiB /

 Obrazac za prijavu programa i projekata udruga / 0.3 MiB /


Back to top