Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o provjeri znanja – natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika za financijsko upravljanje i kontrole

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
I JAVNE PRIHODE
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA : 112-01/12-01/7
URBROJ: 2103/01-08/1-12-2
Bjelovar, 12. rujna 2012.

Obavijest
kandidatkinjama/kandidatima o provjeri znanja

Obavještavaju se kandidatkinje/kandidati prijavljeni na NATJEČAJ za prijam u službu, u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca u Upravni odjel za financije i javne prihode Grada Bjelovara, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financijsko upravljanje i kontrole, koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 98/12 od  29. kolovoza 2012. godine, a koji ispunjavaju formalne uvjete, da će se prethodna provjera znanja kandidata održati

dana 19. rujna (srijeda) 2012. godine  u 8,00 sati

na adresi : Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2/I, Bjelovar, Mala vijećnica

LISTA KANDIDATKINJA/ KANDIDATA
prijavljenih na Natječaj koji/koje ispunjavaju formalne uvjete

  1. Dražen Grabar, Daruvar
  2. Mario Marijanović, Garešnica
  3. Gordana Diktić, Čazma
  4. Marina Rogina, Bolč
  5. Kristina Galjar, Pitomača
  6. Danijela Podgorelec, Bjelovar
  7. Nikolina Pekčec, Nova Kapela
  8. Dajana Đurin, Bjelovar

Kandidatkinja/kandidat koja/koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukla/povukao prijavu na Natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content