Sadržaj odluka s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 24. studenog 2014. godine doneseni su sljedeći akti:

 1. Odluka o osnivanju trgovačkog društva Tehnološki park Bjelovar, društvo s ograničenom odgovornošću za poduzetništvo, razvoj i primjenu novih tehnologija;
 2. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 3. Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara;
 4. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Bjelovara;
 5. Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru;
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara;
 7. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima mjesnih odbora;
 8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2015. godini;
 9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnini čkbr. 1413/35 k.o. Grad Bjelovar;
 10. Odluka o davanju na korištenje audiovizualne opreme i kino fotelja Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar;
 11. Rješenje o imenovanju ravnatelja javne ustanove „Kulturni i multimedijski centar Bjelovar“;
 12. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara;
 13. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara;
 14. Zaključak o davanju odobrenja Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rada za 2015. godinu.
Sadržaj odluka s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 2.5 MiB /

Back to top