Sadržaj odluka s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 11. sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. prosinca 2014. godine doneseni su sljedeći akti:

 • Plan programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini;
 • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Plan programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara Grada Bjelovara 
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu;
 • Plan prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara;
 • Plan prioritetnih programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Proračun Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Odluka o planu razvojnih programa od 2015.-2017. godine;
 • Odluka o projekciji Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu
 • Odluka o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja „Radničko naselje“;
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Radničko naselje“;
 • Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi;
 • Odluka o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2015. godini;
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 • Zaključak o potvrdi Statuta Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
Sadržaj odluka s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 5.5 MiB /

Back to top