Sadržaj odluka s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 13. sjednici održanoj 16. lipnja 2015. godine donijelo sljedeće akte:

 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Odluka o izradi treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju; 
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1 – izmjena i dopuna;
 • Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru;
 • Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru;
 • Odluka o statusu doznačenih sredstava Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar za 2015. godinu;
 • Odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara – članu Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o. Bjelovar za donošenje Odluke skupštine društva o prodaji nekretnina u vlasništvu Bjelovarskog sajma d.o.o. kčbr. 1952/3 upisanih u zk.ul.br. 1537 k.o. Gudovac;
 • Odluka o utvrđivanju teksta 1. dodatka Ugovoru o izgradnji, financiranju i upravljanju nekretninama u Bjelovaru, Trg hrvatskog sokola;
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Poslovne zone Novi Borik – Lepirac;
 • Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Istok;
 • Odluka o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2015. godini;
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2015. godinu;
 • Izvješće o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2014. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2014. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2014. godini;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2014. godini;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara u 2014. godini;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2014. godini;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2014. godini;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Komisije za izbor i imenovanja;
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji;
Sadržaj odluka s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 4.5 MiB /

Back to top