Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sadržaj odluka s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Akti Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 20. sjednici održanoj 29. studenoga 2016. godine donijelo sljedeće akte:

 1. Plan programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini;
 4. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 5. Plan programa upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
 6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 7. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 8. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 9. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 10. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 11. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 12. Program raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu;
 13. Plan prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 14. Plan programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 15. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 16. Odluka o planu razvojnih programa od 2017.-2019. godine;
 17. Odluka o projekciji Proračuna za 2018.-2019. godinu;
 18. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 19. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2017. godini;
 20. Odluka o donošenju 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 21. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bjelovara;
 22. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara od 2016.-2020. godine;
 23. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmine gidran;
 24. Izmjena i dopuna Programa o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Bjelovara; 
 25. Pravilnik o subvencioniranju dopunskih djelatnosti na OPG-u;
 26. Odluka o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2017. godini;
 27. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu;
 28. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 29. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Bjelovara članici Gradskog vijeća;
 30. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Bjelovara članu Gradskog vijeća;
Sadržaj odluka s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 6.6 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content