Sadržaj odluka s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 9. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 12. rujna 2014. godine doneseni su sljedeći akti:

 1. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 2. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 4. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine;
 5. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara;
 6. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru;
 7. Odluka o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara;
 8. Odluka o izmjenama odluke o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja;
 9. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja Grada Bjelovara i Plana civilne zaštite Grada Bjelovara;
 10. Odluka o izdavanju suglasnosti Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za građenje nove školske zgrade pored zgrade četiri srednje škole u Bjelovaru;
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta V. osnovne škole Bjelovar;
 12. Rješenje o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice “Petar Preradović” Bjelovar;
Sadržaj odluka s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 2.3 MiB /

 

Back to top