Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Saziv 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/5
URBROJ: 2103/01-02-11-1
Bjelovar, 7. rujna 2011.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09)

SAZIVAM
18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 15. rujna (četvrtak) 2011. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 4. Donošenje Izmjena i dopuna:
  1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu;
  2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini;
 5. Donošenje izmjena i dopuna:
  1. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2011. godini;
  2. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2011. godini;
  3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2011. godini;
  4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2011. godini;
  5. Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2011. godini;
  6. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2011. godini;
  7. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2011. godini;
 6. Donošenje Izmjena i dopuna:
  1. Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
  2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2011.godinu;
 7. Nalaz Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 8. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Naselja kralja Petra Krešimira IV;
 9. Donošenje Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara;
 10. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Bjelovara trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Doline , d.o.o. za usluge i proizvodnju;
 11. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o pravima i obvezama korisnika povlaštenih kredita;
 12. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma između Grada Bjelovara i Bjelovarsko-križevačke biskupije;
 13. Razmatranje Polugodišnjeg izviješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine;
 14. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje mrtvozornika na području Grada Bjelovara;
 15. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar;

Materijali za 2 ., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content