Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/14-01/6
URBROJ: 2103/01-02-14-1
Bjelovar, 11. prosinca 2014.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

SAZIVAM
11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 22. prosinca (ponedjeljak) 2014. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu;
  3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini;
  4. Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 3. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara; 
  2. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  3. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  4. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  5. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  6. Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  7. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  8. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  9. Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu;
 4. Donošenje Plana prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 5. Donošenje Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 6. Donošenje:
  1. Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
  2. Odluke o planu razvojnih programa od 2015.-2017. godine;
  3. Odluke o projekciji Proračuna za 2016.-2017. godinu;
  4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu; 
 7. Donošenje:
  1. Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja Radničko naselje;
  2. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Radničko naselje“;
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi;
 9. Donošenje Odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2015. godini;
 10. Donošenje:
  1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
  2. Zaključka o potvrdi Statuta Visoke tehničke škole u Bjelovaru;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 6.5 MiB /

Back to top