Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Saziv 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/5
URBROJ: 2103/01-02-16-1
Bjelovar, 18. studeni 2016.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

S A Z I V A M
20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 29. studeni (utorak) 2016. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu;
  3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini;
  4. Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 3. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
  2. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  3. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  4. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  5. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  6. Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  7. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  8. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  9. Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu;
 4. Donošenje Plana prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 5. Donošenje Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 6. Donošenje:
  1. Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  2. Odluke o planu razvojnih programa od 2017.-2019. godine;
  3. Odluke o projekciji Proračuna za 2018.-2019. godinu;
  4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 7. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2017. godini;
 8. Odluka o donošenju 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 9. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bjelovara;
 10. Donošenje:
  1. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara 2016.-2020. godine;
  2. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmine gidran;
 11. Donošenje:
  1. Izmjena i dopuna Programa o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Bjelovara;
  2. Pravilnika o subvencioniranju dopunskih djelatnosti na OPG-u;
 12. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu izgradnje zamjenske zgrade društvenog doma u naselju Kupinovac;
 13. Donošenje Odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2017. godini;
 14. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu;
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 16. Donošenje:
  1. Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Bjelovara članici Gradskog vijeća;
  2. Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Bjelovara članu Gradskog vijeća;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 7..8, 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 7.6 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content