Saziv 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/14-01/2
URBROJ: 2103/01-02-14-1
Bjelovar, 9. travnja 2014.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13)

SAZIVAM
7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 17. travnja (četvrtak) 2014. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat
 2. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre “Zona B”-izmjene i dopune;
 3. Donošenje: 
  1. Izviješća o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu;
  2. Izviješća o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2013. godinu; 
  3. Izviješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu; 
 4. Izvješće o gospodarenju otpadom za 2013. godinu i donošenje zaključka o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2013.; 
 5. Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta;
 6. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava iz Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara;
 7. Donošenje Odluke o sufinanciranju obavljanja registrirane djelatnosti dadilja na području Grada Bjelovara;
 8. Donošenje:
  1. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog dopuna Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar;
  2. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bjelovar;
 9. Donošenje Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
 10. Donošenje Odluke o nastavku kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2013” do iskorištenja sredstava; 
 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan raspodjele financijskih sredstava sportskim udrugama Grada Bjelovara za 2014. godinu;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 0.6 MiB /

Back to top