Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o Odluci o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka ( Narodne novine broj 106/12) Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 30. travnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradonačelnik Grada Bjelovara imenuje Damira Feher, sada na radnom mjestu informatičara u Upravnom odjelu za kulturu, zdravstvo , socijalnu skrb i opće poslova, službenikom za zaštitu osobnih podataka.

Članak 2.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka .

Članak 3.

Službenik za zaštiti osobnih podataka obavlja slijedeće dužnosti:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanje obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaja na pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim odredbama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršenju obveza iz čl. 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • omogućuje ostvarivanje prava ispitanika iz čl. 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka ,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka

Članak 4.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.
Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka .

Članak 5.

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke putem Izvješća o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka .

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Bjelovara.

KLASA: 032-01/18-01/02
URBROJ:2103/01-01-18-2
Bjelovar, 30.travnja 2018.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak, dipl.kriminalist

 

 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content