Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000025
URBROJ: 2103/01-06/9-18-0005
Bjelovar, 18.04.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d.o.o. , HR-43000 Bjelovar,
Ferde Livadića 14a
dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara, 2. skupine,

    na k.č.br. 1181/15, 1181/1, 1187/1, 1193/1, 1193/2, 1194/3, 1194/1, 598/26, 598/39, 598/20, 698/1, 1342/16, 1199, 1196/2, 697/3, 1205/1, 584/1, 591/1, 591/2, 591/3, 59, 590/15, 595/2, 598/23, 598/27, 598/68, 598/41, 598/28, 589/4, 601/4, 598/31, 860/1, 57/6 i 693/16 k.o. Ždralovi, k.č.br. 1256/1 k.o. Višnjevac, k.č.br. 813, k.o.Trojstveni Markovac, k.č.br. 1473 k.o. Bjelovar -Sredice, k.č.br. 795, 558, 761, 574, 807 i 802 k.o. Stare Plavnice, k.č.br. 228,316,1861 i 61 k.o. Gudovac područje Grada Bjelovara, dijelovi naselja Letičani, Purićani, Trojstveni Markovac, Ždralovi, Prokljuvani, Novoseljani, Stare Plavnice, Bjelovar i Gudovac.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.04.2018. godine od 8,30 do 9,30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content