Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete (k.o. Stare Plavnice, Staroplavnička ulica)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000086
URBROJ: 2103/01-06/8-18-0004
Bjelovar, 10.08.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD BJELOVAR , HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete, 2. skupine,

    na katastarskim česticama k.č.br. 791/1,792/2 i 802 k.o. Stare Plavnice Stare Plavnice, Staroplavnička ulica.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.08.2018 u 09:00-10:00 sati, na lokaciji – Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2 soba41/II.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Dubravka Golec, ing.građ
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content