Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uvodna konferencija projekta Odvoji po boji

Grad Bjelovar dobio je za projekt Odvoji po boji 1.199.438,22 kuna iz Kohezijskog fonda, odnosno 85% sufinanciranja prihvatljivih troškova. Projekt, koji će trajati 20 mjeseci, vrijedan je ukupno 1.411.103,79 kuna. O tome i mnogim drugim govorilo na uvodnoj konferenciji projekta u petak, 15. veljače 2019. Uz gradonačelnika Darija Hrebaka, javnosti se obratio voditelj projekta Vlado Pavlek, koordinatorica projekta Anamarija Vnouček te partneri u projektu. Projekt će se provoditi na području Grada Bjelovara i osam općina: Veliko Trojstvo, Rovišće, Nova Rača, Severin, Kapela, Zrinski Topolovac, Velika Pisanica i Šandrovac. Cilj je osvijestiti građane o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu upotrebu predmeta, čime bi se smanjila količina otpada odloženog na odlagalište. U sklopu projekta provodit će se mnoge aktivnosti poput radionica i javnih predavanja za predškolce, školarce, mlade, edukatore, poslovnu javnost.

 

Back to top