Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gradonačelnik Antun Korušec uručio Ugovore za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara

Gradonačelnik Antun Korušec uručio Ugovore za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara, 19. svibnja 2014., Centar udruga u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec u ponedjeljak je, 19. svibnja 2014. godine, prije podjele Ugovora za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara, zbog iznimno velike katastrofe koja je zadesila Slavoniju, rekao da je sa svojim suradnicima na stručnom kolegiju dogovoreno da se odmah iz pričuve gradonačelnika uplati deset tisuća kuna za pomoć nastradalima. Dodao je da je to tek prva pomoć u rješavanju velike štete, ljudske patnje i boli koja je nanesena građanima u poplavljenim područjima Hrvatske. Grad Bjelovar se odmah uključio i u organizaciju i koordinaciju akcije prikupljanja pomoći za Slavoniju.

Nakon toga, gradonačelnik Antun Korušec je u dvorani Centra udruga iznio podatke o zakupu gradskih prostora. Nakon što je Grad Bjelovar raspisao natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora, Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara razmotrilo je 46 pristigla zahtjeva. Prema preporuci Povjerenstva, gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec donio je Odluku o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara za 42 najmoprimaca. Prostore je već koristila 31 udruga (politička stranka, ustanova, vijeće i predstavnik nacionalnih łŁmanjina), a 11 ih se javilo na natječaj prvi puta. Ugovori se potpisuju na rok od tri godine, a mjesečna naknada iznosi 1,00 kunu za m2 površine i 2,61 kunu za m2 površine za troškove održavanja.

Prostori se većinom nalaze u Centru udruga u Masarykovoj ulici 8, ali ih ima i na Trgu Eugena Kvaternika 7a, u Ulici Ivana Viteza Trnskog 12, na Trgu Eugena Kvatrnika 2, Ulici I. Gundulića 10 i u Ulici Andrije Mohorovičića 59 te na Trgu S. Radića.

Grad Bjelovar je prošle godine za režije svih udruga, osim političkih stranaka, izdvojio 180 tisuća kuna, a tako će i ove godine. To je potpora udrugama koje su, kako je gradonačelnik rekao, neobično važne jer potiču na moral i poštenje. Svaka udruga je oblik kontrole vlasti i utječu na pluralizam mišljenja i demokraciju. U Gradu Bjelovaru postoji skoro 150 udruga koje većinom financira Grad Bjelovar iz svog Proračuna. To je na godišnjoj razini preko šest milijuna kuna, a ako se u to uvrste i dobrovoljna vatrogasna društva, Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara i Crveni križ taj iznos prelazi sedam milijuna kuna godišnje. To je veliki izdatak koji Grad Bjelovar osigurava i spreman je izdvajati i dalje, jer bez udruga nema kvalitete života, razvoja demokracije i boljitka.

[gn_spoiler title=”Popis udruga s kojima su potpisani Ugovori za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara” open=”0″ style=”1″]

Tomaša Masaryka 8:

Društvo naša djeca Bjelovar
Zajednica Mađara Grada Bjelovar
Gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
Matica umirovljenika BBŽ
Udruga zbora narodne garde A satnije
Hrvatska stranka prava AS
Vijeće albanske nacionalne manjine BBŽ
Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Bjelovara
Hrvatska seljačka stranka
Hrvatska stranka umirovljenika
Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati
Hrvatska stranka prava
Hrvatska socijalno-liberalna stranka
ŠTIT
Gradska organizacija OraH
Centar za hagioterapiju i
Udruga žena liječenih od karcinoma dojke
Akcija Bjelovarsko-Bilogorska
Zajednica Udruga u kulturi
Hrvatski laburisti – Stranka rada
Udruga Mali uzgajatelj
Udruga osoba oštećena sluha BBŽ
Hrvatsko društvo političkih zatvorenika
Pčelarska udruga Bilogora
Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata BBŽ
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH
Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata
Zajednica Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata BBŽ
Udruga specijalne jedinice policije Omege
Centar za inkluziju i socijalne usluge
Društvo multiple skleroze BBŽ
Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja
Kulturno-umjetničko društvo Bjelovar

Trg Eugena Kvaternika 7a:

Klapa Bjelovar
Matica hrvatska ogranak Bjelovar
Foto-klub Bjelovar
Zajednica tehničke kulture
Likovno udruženje LUB Bjelovar

Ivana Viteza Trnskog 12:

Prvi hrvatski redarstvenik
Orijentacijski klub

Trg Eugena Kvaternika 2:

Udruga Zona Kreative
Socijalna zadruga Pružimo ruke

Ivana Gundulića 10:

Udruga Zvrk Bjelovar

Andrije Mohorovičića 59:

Klub liječenih alkoholičara

[/gn_spoiler]

Ljiljana Balažin
FOTO: Dubravka Dragičević

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content