Iskapa se zamjenski bunar za vodoopskrbu grada

U tijeku je iskapanje zamjenskoga bunara u Delovima pokraj Novigrada Podravskoga, koji će se uključiti u javnu vodoopskrbu Bjelovara. Naime, tamošnje vodocrpilište jedino je koje opskrbljuje vodom cijelo područje našega grada, ali i Rovišće, Kapelu te dio Novigrada Podravskog.

Crpilište čine tri aktivna duboka zdenca (bunara). Tijekom 2015. i 2016. godine zamijećen je pad kapaciteta na jednom od zdenaca radi čega se bušenje zamjenskoga i izvodi. Radovi su vrijedni 646.220,00 kuna, a izvodi ih Vodovod-hidrogeološki radovi d.o.o Osijek. Čak 80% je sufinancirano nacionalnim sredstvima, dok je 20% sredstava Vodnih usluga d.o.o.

Inače, dnevna potrošnja vode u sva tri zdenca je 90 l/s. Kapacitet im je 210 l/s. Sirova voda crpljena iz zdenaca je bogata željezom te se obrađuje na uređaju za preradu vode u Javorovcu, mjestu 8 km udaljenom od Delova. Radove u Delovima, a potom i postrojenje u Javorovcu, u srijedu, 11. srpnja 2018., obišli su gradonačelnik Dario Hrebak sa suradnicima, predsjednik Gradskoga vijeća Grada Bjelovara Ante Topalović, predstavnici Vodnih usluga na čelu s predsjednikom Uprave Ivanom Ivančićem te predstavnici Hrvatskih voda.

 

Back to top