Zelena čistka – World Cleanup Day, 15. rujna 2018.

Zelena čistka 2018.

Zelena čistka 2018.
Zelena čistka 2018.

Pridruži se! BUDI DIO GLOBALNOG POKRETA! Budi heroj i reci „NE“ smeću!

Hrvatska, zajedno s još 150 zemalja, sudjeluje u jednoj od najvećih akcija na svijetu. Pozivamo i Vas da se pridružite akciji čišćenja divljih odlagališta na području Grada Bjelovara.

Kako mogu sudjelovati?

 1. Lociraj divlja odlagališta otpada putem službenog obrasca, besplatne aplikacije World Cleanup ili Gradskog oka
  Linkovi na aplikacije:
  World Cleanup: iOS, Android
  Gradsko oko: iOS, Android, Web:
  Obrazac:
  Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada
 2. Prijavi se kao volonter. Prijava se vrši potpisom na potpisnu listu koja će biti dostupna u Gradskoj upravi Grada Bjelovara (pitati na porti) ili u mjesnim domovima. Za sve informacije o samoj akciji i lokacijama za čišćenje javi se na email zeleni@bjelovar.hr ili na broj telefona 043/622-081.
 3. Na dan Zelene čistke, 15. rujna 2018. (subota), dođi i daj svoj doprinos za čišći okoliš.

Lokacije su:

 • Bostan – Gudovac
 • Borik
 • Južna obilaznica
 • šuma Obršine kod Prokljuvana
 • Zvijerci od igrališta do obilaznice
 • šumarak i zelena zona ispod Gradskih bazena Bjelovar prema Novim Plavnicama
 • Ulica Otona Kučere
 • Novoseljani
 • Breza
 • Stančići

Učenici i djelatnici Obrtničke škole čistit će oko svoje škole isti dan, a dan ranije, svoj okoliš će očistiti II. i V. osnovna škola te Komercijalna i trgovačka škola.

Obavijest sudionicima kampanje “Zelena čistka – World Cleanup Day, 15. rujna 2018.”

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” 94/13 i 73/2017) Grad Bjelovar kao jedinica lokalne samouprave dužan je na svom području osigurati, uz ostalo i mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Stoga je Grad odlučio sudjelovati u kampanji Zelena čistka 2018. u sklopu globalne akcije “World Clenaup Day” kao organizator Zelene čistke na području Grada.

Akcija će biti praćena medijskim sadržajem, bilježenjem slike, zvuka i/ili pokreta sudionika, a predmetni materijali će se poradi javnog interesa, kao i na temelju legitimnog interesa Grada i u svrhu informiranja javnosti o radu jedinica lokalne samouprave i Udruge Žmergo kao organizatora na području RH, koristiti za objavljivanje putem web stranica Grada, ostalih javno dostupnih servisa trećih strana, a na kojima Grad ima svoje profile (poput društvenih mreža) i drugih kanala informiranja.

Potpisna lista sudionika akcije čuvat će se 30 dana od dana završetka.

Ukoliko netko od ispitanika/sudionika iskaže protivljenje objavi njegove fotografije ima pravo podnijeti zahtjev za ograničenjem obrade Voditelju obrade.

Voditelj obrade osobnih podataka je Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, OIB:18970641692.

Informacije o Vašim pravima i obradi osobnih podataka možete ostvariti putem maila: dpo@bjelovar.hr ili slanjem upita na adresu Voditelja obrade, s naznakom: Službenik za zaštitu podataka.

GRAD BJELOVAR

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content