Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (listopad 2013. – prosinac 2013.)

Gradonačelnik Antun Korušec je temeljem svojih ovlasti donio tijekom listopada, studenog i prosinca 2013. godine sljedeće akte:

 • Odluka o izradi i prijavi projekta za natječaj IPA Component II, Cross-Border-Cooperation (Prekogranični program Hrvatska-Bosna i hercegovina 2007.-2013.);
 • Odluka o poništenju za rekonstrukciju ulice M. Šufflaya od A.Hebranga do P.Biškupa u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Novoseljanskoj ulici u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za nabavu usluga poštarine (pisma, tiskanice i slično-Univerzalne poštanske usluge) u 2013. godini, a temeljem Okvirnog sporazuma;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za zemljane radove na pristupnoj cesti u zoni JUG (Prilaz Pakračkoj) u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za sklapanje prvog Ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Novoseljanskoj ulici u Bjelovaru; 
 • Oduka o odabiru za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Novoseljanskoj ulici u Bjelovaru;
 • Rješenja o produljenom radu ugostiteljskih objekata ( pet rješenja);
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; 
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za porovođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac;
 • Odluka o davanju prava služnosti na nekretninama k.č.br.1337 iz zk.ul.br. 1377 i k.č.br. 1234 iz zk.ul.br. 1734 k.o. Nove Plavnice – Hrgovljani u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb;
 • Odluka o davanju prava služnosti na nekretninama k.č.br. 816/1 u zk.ul.br. 3090 k.o. Trojstveni Markovac u korist općine Veliko Trojstvo;
 • Odluka o darovanju kuće u Bjelovaru, Staroplavnička 130;
 • Odluka o otkazu ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju stambeno poslovne zgrade na Trgu S.Radića 9, površine 175,83 m2;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju stambeno poslovne zgrade u Ulici I.Gundulića 10, površine 55,18 m2;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora 1 u prizemlju zgrade Mjesnog odbora Veliko Korenovo u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju Povjerenstava za davanje u zakup poslovnih prostora; 
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora „H“ u prizemlju zgrade A, Trg E. Kvaternika 2 u Bjelovaru;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstava za davanje stanova u najam;
 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o postupku davanja u zakup poljoprivrednog građevinskog neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara; 
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup k.č.br. 378/5, zk.ul.br. 5271-A k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o produženju roka Trgovačkom društvu Molnar travel d.o.o. Bjelovar, za izgradnju poslovnog objekta; 
 • Odluka o doznaci sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6, iznos od 20.000,00 kuna;
 • Odluka o doznaci sredstava Pčelarskoj udruzi „Bilogora“ Bjelovar, T.G.Masaryka 8, iznos od 5.000,00 kuna;
 • Odluka o doznaci sredstava Pčelarskoj udruzi „Bilogora“ Bjelovar, T.G.Masaryka 8, iznos od 2.000,00 kuna;
 • Odluka o doznaci sredstava udruzi „Mali uzgajatelji“ Bjelovar, T.G. Masaryka 8, iznos od 1.000,00 kuna;
 • Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora I.-V. osnovne škole Bjelovar (5 rješenja);
 • Plan pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara; 
 • Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Bjelovar; 
 • Odluka o davanju prava služnosti na nekretninama k.č.br. 1337 iz zk.ul.br. 1377 i k.č.br. 1234 iz zk.ul.br. 1374 k.o. Nove Plavnice –Hrgovljani u koristi Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb;
 • Odluka o osnivanju prava građenja na nekretninama k.č.br. 816/1 u zk.ul.br. 3090 k.o. Trojstveni Markovac u korist Općine Veliko Trojstvo;
 • Odluka o darovanju kuće u Bjelovaru, Staroplavnička 130;
 • Odluka o davanju Suglasnosti Lokalnoj razvojnoj agenciji Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. ;
 • Odluka o priznavanju ulaganja za izvedene radove na uređenju podne obloge u poslovnom prostoru stambeno-poslovne zgrade u Ulici Ivana Mažuranića 4;
 • Odluka o otkazu ugovora o zakupu poslovnog prostora;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne zgrade na Trgu S. Radića 9, površine 175 m2;
 • Odluka o dodjeli poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2013. godini;
 • Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske;
 • Odluka o doznaci sredstava Razvojnoj agenciji Sjever DAN d.o.o. Varaždin u iznosu od 21.100,00 kuna; 
 • Odluka o doznaci sredstava udruzi „Mali uzgajatelj“ na iznos od 4.000,00 kuna;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za zemljane radove na pristupnoj cesti u zoni JUG (Prilaz Pakračkoj ulici) u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za rekonstrukciju Ulice Milana Šufflaya u Bjelovaru; 
 • Odluka o predaji stanova u posjed Republici Hrvatskoj;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka predaje stanova u posjed Republici Hrvatskoj;
 • Odluke o davanju stana u najam (2 odluke);
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu motornog benzina i dizel goriva u 2013. godini a temeljem Okvirnog sporazuma;
 • Odluka o odabiru o postupku javne nabave za nabavu motornog benzina i dizel goriva u 2013. godini temeljem Okvirnog sporazuma;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za rekonstrukciju Ulice Milana Šufflaya u Bjelovaru;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara od INA-e, Letičani 5 do Gornjih Plavnica u dužini od 22 metara sve u k.o. Gornje Plavnice u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovar od Ulice Vladimira Vidrića do Dimitrija Demetera u dužini od 240 metara, sve u k.o. Grad Bjelovar u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb; 
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara od Doma za psihičke odrasle osobe u Bjelovaru do Zagrebačke ulice Hrvatskoj elektroprivredi d.d. Zagreb;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara od Ulice I.G. Kovačića do Ložione u dužini od 380 metara sve u k.o. Grad Bjelovar u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb;
 • Odluka o produženju roka trgovačkom društvu „RD metali“ d.o.o. Bjelovar za izgradnju poslovnog objekta;
 • Odluka o vrijednosti boda za izračun početne zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora u 2014. godini;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama za davanje u zakup poslovnih prostora neprofitnim organizacijama; 
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva Javne bilježnice Martine Dujmović iz Bjelovara, P.Preradovića 8/1, za korištenje sredstava iz Kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik – 2013. godine“ i sufinanciranja 2% kamate na iznos odobrenog kredita;
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva Obrta za krovopokrivanje i autoprijevoz vl. Fleković Ivan iz Bjelovara, Letičani 113, za korištenje sredstava iz Kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik -2013. godine“ i sufinanciranja 2% kamate na iznos odobrenog kredita;
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva društva VIK Iverali d.o.o. Bjelovar, J. Kljakovića 9/d, za korištenje sredstava iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik – 2013. godine“ i sufinanciranja 2% kamate na iznos odobrenog kredita;
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva društva DANA LINK d.o.o. Bjelovar, Franjevačka 11c, za korištenje sredstava iz Kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik – 2013. godine“ i sufinanciranja 2% kamate na iznos odobrenog kredita;
 • Odluka o sklapanju Sporazuma s najmoprimcima u stanovima na upravljanju kod Grada Bjelovara a koji se predaju u posjed Republici Hrvatskoj;
 • Projekt razvoja geotermalne energane s ciljem građevinskog razvoja poduzetničke zone Grada Bjelovara;
 • Rješenja o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata (22 rješenja); 
 • Odluka o raspodjeli mjesta za smještaj djece iz Javnog poziva;
 • Odluka o vrijednosti boda za izračun početne godišnje zakupnine za davanje u zakup sportskih građevina;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ne potraživanju naknade za zemljište nužno za redovnu uporabu zgrade u Bjelovaru u Ulici Matije Gupca 37 i 38;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja sa Centrom za socijalnu skrb Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske;
 • Zaključak o utvrđivanje Prijedloga odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „SJEVEROZAPAD“; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno- povijesne cjeline;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2014. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa Upravnog dojela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara, 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2014. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Bjelovara za 2014. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2014. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2014. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu razvojnih programa za razdoblje 2014.-2016. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana prioritetnih Programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2014. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju Inkubatora za nove tehnologije – tehnološko razvojnog centra Bjelovar (TRC Bjelovar);
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Analize o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o pokretanju postupka ukidanja statusa Slobodne zone u Bjelovaru; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi „Kulturni i multimedijski centar Bjelovar“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o istupanju Grada Bjelovara iz RAZVOJNE AGENCIJE SJEVER – DAN – društva za usluge privlačenja investicija, stvaranja radnih mjesta, izradu projekata za privlačenje sredstava fondova EU i obrazovanja d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 94;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za sportske građevine u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Bjelovara;
Podijeli s prijateljima!
Back to top