Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (siječanj 2020. – ožujak 2020.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u siječnju, veljači i ožujku 2020. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o najmu stana;
 • Odluka o dodjeli gradskog prostora na sukorištenje u Bjelovaru, Tomaša Masaryka 8;
 • Odluka o dodjeli gradskog prostora na korištenje u Bjelovaru, Tomaša Masaryka 8, površine 12,54 m²;
 • Odluka o dodjeli gradskog prostora na korištenje u Bjelovaru, Tomaša Masaryka 8, površine 13,01 m²;
 • Odluka o vrijednosti boda za izračun početne zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora u 2020. godini
 • Ugovori o djelu domarima (18 ugovora);
 • Ugovor o komunalnom održavanju parka za pse za 2020. godinu, sklopljen s tvrtkom KOMUNALAC d.o.o., od 08.01.2020.;
 • Ugovor o djelu za procjena vrijednosti nekretnine kčbr. 378/10 upisane u zk.ul.br. 5271-A k.o. Grad Bjelovar, sklopljen sa Saša Križ – stalni sudski vještak graditeljstva i procjene nekretnina;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Bjelovara radi utvrđivanja druge Dodatne liste reda prvenstva;
 • Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Bjelovara radi utvrđivanja druge Dodatne liste reda prvenstva (trajanje: od 16. siječnja do 17. veljače 2020. godine);
 • Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje posla procjene vrijednosti nekretnine kčbr. 378/10 upisane u zk.ul.br. 5271-A k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o partnerstvu na Projektu ulaganju u prostorije nogometnog kluba “Napredak” Rajić koje se nalaze u zgradi mjesnog odbora Rajić;
 • Ugovor o partnerstvu na Projektu ulaganju u prostorije nogometnog kluba “Napredak” Rajić koje se nalaze u zgradi mjesnog odbora Rajić;
 • Ugovor – Ugradnja stolarije na prostorijama pomoćne građevine MO kralj Petar Krešimir IV – DRVOPLAST, obrt za proizvodnju građevinske stolarije;
 • Ugovor – zamjena stolarije na prostorijama društvenog doma dr. A. Starčević – TROHA-DIL d.o.o.;
 • Konačna Dodatna lista prvenstva za kupnju stana iz Programa POS na području Grada Bjelovara, od 12. veljače 2020. godine;
 • Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekta „Caffe bar STRIP“;
 • Odluka o isplati novčane naknade;
 • Odluka o obavljanju stručnog nadzora nad provedbom Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području grada Bjelovara;
 • Odluka o obavljanju poslova stručne provedbe Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području grada Bjelovara;
 • Ugovor odjelu – obavljanju stručne provedbe Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području grada Bjelovara;
 • Ugovor o djelu – stručni nadzor nad provedbom Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području grada Bjelovara;
 • Ugovor o zakupu termina dvorane u M.O. ŠPORTSKE DVORANE GUDOVAC (18 ugovora);
 • Ugovor o zakupu termina dvorane u M.O. ŠPORTSKE DVORANE PRGOMELJE;
 • Ugovor o korištenju dvorane M.O. CIGLENA;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. DR. A. STARČEVIĆ (3 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane M.O. dr. ANTE STARČEVIĆ;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. GORNJE PLAVNICE;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. VELIKO KORENOVO;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. GUDOVAC (3 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. PRGOMELJE;
 • Ugovor o zakupu termina ŠPORTSKE DVORANE GUDOVAC (4 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. STARE PLAVNICE;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. STJEPAN RADIĆ;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. TOMAŠ (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane M.O. CIGLENA (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane M.O. dr. ANTE STARČEVIĆ (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. GORNJE PLAVNICE (8 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. GUDOVAC;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. HRGOVLJANI (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. KOKINAC (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. NOVOSELJANI (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. PRESPA;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. PRGOMELJE;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. PROKLJUVANI (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. STARE PLAVNICE;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. S. RADIĆ (7 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. TROJSTVENI MARKOVAC (5 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. VELIKO KORENOVO (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. ŽDRALOVI (2 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. OBROVNICA;
 • Odluka o sufinanciranju Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6, Bjelovar u 2020. godini;
 • Ugovor o sufinanciranju Udruženja obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar u 2020. godini;
 • Odluka o poslovno-tehničkoj suradnji na realizaciji manifestacije „Pisanicom do Uskrsa 2020.“;
 • Ugovor o poslovno – tehničkoj suradnji na realizaciji manifestacije „Pisanicom do Uskrsa 2020.“;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Obrazac prijave projekta “Zamjena mosta preko potoka Bjelovacka na ŽC 3045 Bjelovar-Brezovac” na Javi poziv za sufinanciranje projekata JLS za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini;
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja za prijavu projekta Zamjena mosta preko potoka Bjelovacka na ŽC 3045 Bjelovar-Brezovac” na Javi poziv za sufinanciranje projekata JLS za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini;
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstva br. 3 za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2019/2020.;
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za udruge iz Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Ugovor o primopredaji i upravljanju reciklažnim dvorištem u Prespi zaključen s Komunalcem d.o.o. Bjelovar;
 • Ugovor br. 32-06-U/20 o obavljanju usluga uklanjanja i zbrinjavanja životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla s javnih površina i prometnica na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar;
 • Zaključak o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Medicinske škole Bjelovar;
 • Ugovor br.31-06/U/20 za uslugu obvezne preventivne deratizacije u 2020. godini na području Grada Bjelovara;
 • Ugovor br. 25-06-U/20 o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju javne rasvjete sa SRC Borik – memorijalni dio zaključen s Uredom ovlaštenog inženjera eletkrotehnike Ivanom Medač, Gundulićeva 8, Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup privremenih objekata i prodajnih mjesta bez objekata za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja kulturne manifestacije „Pisanicom do Uskrsa 2020“, od 04. ožujka 2020. godine;
 • Javni poziv davanje u zakup privremenih objekata i prodajnih mjesta bez objekata za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja kulturne manifestacije „Pisanicom do Uskrsa 2020“, od 04. ožujka 2020. godine (trajanje od 04.-11.ožujka 2020. god.);
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar za pokriće dijela troškova za sudjelovanje obrtnika na 16. Međunarodnom pčelarskom sajmu u koji se održao 8. i 9. veljače 2020. u Gudovcu;
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na IHM Međunarodnom obrtničkom sajmu 2020. koji se održava od 11.-15. ožujka 2020. godine u Münchenu, Njemačka;
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na 25. Međunarodnom sajmu Viroexpo koji se održava 13. – 15. ožujka 2020. godine u Virovitici;
 • Izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju Udruženju obrtnika Bjelovar;
 • Franjevačka 6, Bjelovar u 2020. godini;
 • Anex Ugovora o sufinanciranju Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6;

Bjelovar u 2020. godini od 24.3.2020.

 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ do iskorištenja sredstava;
 • Javni poziv poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ do iskorištenja sredstava;
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“;
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva poduzetnicima za provođenje postupka zaprimanja i odobravanje zahtjeva za subvencioniranje kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“;
 • Odluka o produženju Javnog poziva za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Taxi dozvola;
 • Konačna druga Dodatna lista prvenstva za kupnju stana iz Programa POS na području Grada Bjelovara;
 • Izvješće Grada Bjelovara o korištenju sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH;
 • Obrazac prijave projekta “Zamjena mosta preko potoka Bjelovacka na ŽC 3045 Bjelovar-Brezovac” na Javi poziv za sufinanciranje projekata JLS za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini;
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja za prijavu projekta Zamjena mosta preko potoka Bjelovacka na ŽC 3045 Bjelovar-Brezovac” na Javi poziv za sufinanciranje projekata JLS za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini;
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstva br. 3 za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „TURISTIČKA ZONA VELIKO KORENOVO“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za razdoblje od 2020. – 2022. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o pokretanju pripremnih radnji za realizaciju uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Veliko Korenovo“ s fokusom na izgradnju zatvorenih bazena „Terme Bjelovar“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju Ugovora o primopredaji i upravljanju reciklažnim dvorištem u Prespi;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti za sudjelovanje zainteresiranih jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-bilogorske županije u projektu „Izgradnja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju trgovačkog društva TERME BJELOVAR društva s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stanja prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o izradi IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnim djelatnostima
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o pripremi projekta izgradnje garaže u Bjelovaru, Šetalište dr. Ivše Lebovića;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara od 2020. do 2024.;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa korištenja ostvarenih sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice „Petar Preradović“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene i dopune Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene i dopune Statuta II. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene i dopune Statuta III. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta IV. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o ekonomskoj cijeni sudjelovanja roditelja u programu javnih potreba „AT vrtić“ za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o određivanju operativnih snaga sustav civilne zaštite, pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga analize stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Statuta „Kulturnog i multimedijskog centra“ Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar;

Zakon o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Gradskog muzeja Bjelovar

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content