Akti gradonačelnika (srpanj 2014. – listopad 2014.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je od srpnja do listopada 2014. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o darovanju opreme Kuglačkom klubu Bjelovar;
 • Rješenje o imenovanju članova Narodne knjižnice “Petar Preradović” Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara;
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara;
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar;
 • Odluka o visini naknade za troškove stanovanja;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup građevinskog neizgrađenog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u Bjelovaru, A. Stepinca 20a, površine 75,35m2;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za zamjenu stolarije i ostakljenih stijena na IV OŠ Bjelovar i I OŠ Bjelovar u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za sklapanje četvrtog ugovora temeljem okvirnog sporazuma, a za prijevoz učenika Osnovnih škola i prijevoz do odmarališta u N. Vinodolskom;
 • Odluka o odabiru za rekonstrukciju grijanja III OŠ Bjelovar;
 • Odluka o odabiru za rekonstrukciju školske kuhinje u IV OŠ Bjelovar; 
 • Odluka o odabiru za sanaciju krovišta na domu Mjesnog odbora Križevačka cesta; 
 • Odluka o odabiru za sanaciju krovišta i uređenje dvorišne zgrade Mjesni odbor A.G. Matoš u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za rekonstrukciju i uređenje stočne vage u Mjesnom odboru Patkovac;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za rekonstrukciju Ulice Krste Špoljara u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za obnovu glazbenog paviljona u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za sklapanje drugog ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Novoseljanskoj ulici u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Novoseljanskoj ulici u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za dodatne radove na rekonstrukciji ulice M. Šufflaya u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za izradu geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru za rekonstrukciju potpornog zida u Ulici Don F. Bulića u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za rekonstrukciju plinske distributivne mreže u Ulici 108. puka i Ulici Krste Špoljara u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za kompletan projekt Bjelovar WiFi- “Bežični grad Bjelovar”; 
 • Suglasnost Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za građenje nove školske zgrade pored četiri srednje škole u Bjelovaru na kčbr. 501/42 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o dopuni Odluke o postupku i visini naknade za ustanovljenje prava služnosti i najma DTK kanalizacije na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o korištenju i najmu slobodnog prostora kabelske kanalizacije u Ulici Lepirac;
 • Odluka o produženju roka trgovačkom društvu RD METALI d.o.o. Bjelovar, za izgradnju poslovnog objekta i početak obavljanja poslovne djelatnosti;
 • Odluka o suradnji Grada Bjelovara s Probacijskim uredom Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama vlasništvo Grada Bjelovara, Vinkovićevo naselje i Hladnjača Bjelovar Bjelovar 882 m, sve u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o prodaji kčbr. 505/6, zk.ul.br. 1210 k.o. Grad Bjelovar Dječjem vrtiću “Pinokio”;
 • Odluka o prodaji kčbr. 394/20, zk.ul.br.5053, k.o. Grad Bjelovar Mili Babić iz Bjelovara;
 • Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Prespa OPG-u Snježane Šolčić;
 • Odluka o kupnji dijela kčbr.591 u površini od 260 m2 iz zk.ul.br. 1557, k.o. Ždralovi od Maria Burića; 
 • Odluka o odobrenju kupnje nekretnine u Tomašu;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta radi legalizacije spremišta;
 • Odluka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar; 
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup građevinskog neizgrađenog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar; 
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada Bjelovara kčbr. 2822 (5351) k.o. Grad Bjelovar i suglasnost na priključak stana na plinsku distributivnu mrežu; 
 • Rješenje Ugostiteljskom obrtu “Mystic” Bjelovar o produljenju radnog vremena za vrijeme DOKU arta;
 • Rješenje Ugostiteljskom obrtu “The end” Bjelovar o produljenju radnog vremena za vrijeme DOKU arta;
 • Rješenje Trgovačkom društvu Nova linija d.o.o. Bjelovar, Caffe bar “Nova linija” o produljenju radnog vremena za vrijeme DOKU arta)
 • Odluka o ponovnom davanju stana u najam Jelici Pravica;
 • Odluka o davanju stana u najam Milkici Rašan;
 • Odluka o dopuni Odluke o davanju stana u najam Štefici Đurđević;
 • Odluka o doznaci sredstava HGK Županijskoj komori Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava “Mali uzgojitelj” Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava udruženju obrtnika Bjelovar;
 • Odluka o odabiru javne nabave za sklapanje četvrtog ugovora temeljem okvirnog sporazuma za prijevoz učenika osnovnih škola i prijevoz do odmarališta u N. Vinodolskom; 
 • Odluka o raskidu ugovora broj 5-07/14-RO za isporuku i montažu podizne platforme u V OŠ Bjelovar; 
 • Odluka o odabiru za isporuku i montažu podizne platforme u V OŠ Bjelovar; 
 • Odluka o odabiru za rekonstrukciju kotlovnice u Sokolani II u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu poštanskih usluga (pisma, tiskanice i sl.) za period od dvije godine;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za asfaltiranje ulice u Gornji Plavnicama u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za izgradnju dijela ceste u poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u jednokatnoj stambeno-poslovnoj zgradi u Bjelovaru u Ulici J.J. Strossmayera 3, površine 55,03 m2;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u poslovnoj zgradi u Bjelovaru na Trgu Stjepana Radića 2b, površine 74,40 m2;
 • Sporazum o kapitalnim pomoćima Bjelovarskom sajmu u 2013. i 2014. godini;
 • Odluka o davanju u zakup građevinskog neizgrađenog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar; 
 • Odluka o izmjeni Odluke o prodaji kčbr. 505/6, zk.ul.br. 1210 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina u k.o. Prespa;
 • Odluka o prodaji kčbr. 4385 zk.u.br. 69992 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o prodaji kčbr. 3242/8 zk.ul.br. 5657 k.o. Grad Bjelovar;
 • Rješenje o produljenju radnog vremena ugostiteljskog objekta (3 rješenja);
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za obnovu glazbenog paviljona u Bjelovaru; 
 • Odluka o odabiru za rekonstrukciju Ulice Krste Špoljara u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za asfaltiranje ulice u Gornjim Plavnicama u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za uređenje ulaza u Poslovnu zonu “Istok” za izgradnju parkirališta i nogostupa;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za sklapanje prvog Ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za rekonstrukciju Ulice Krste Špoljara u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za sklapanje prvog Ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za rekonstrukciju Ulice Krste Špoljara u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za sklapanje prvog ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za asfaltiranje ulice u Gornjim Plavnicama u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za izgradnju pješačko-biciklističke staze u dijelu Ulice A.Hebranka i dijelu Ulice Zvijerci;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju javne rasvjete u Ulici I .G. Kovačića u Bjelovaru;
 • Odluka o predaji stanova u posjed Republici Hrvatskoj;
 • Odluka o sklapanju Sporazuma s najmoprimcem u stanu a upravljanju kod Grada Bjelovara a koji se predaje u posjed Republici Hrvatskoj;
 • Sporazum s Jasenkom Šignjar;
 • Odluka o davanju stana u najam Vesni Kocijan;
 • Odluka o sklapanju Anexa Ugovora o najmu stana Ljubici Olah;
 • Odluka o doznaci sredstava udruženju obrtnika Bjelovar za Božićni sajam;
 • Odluka o doznaci sredstava Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji Zagreb, Ilica 101, za Savjetovanje uzgajivača stoke;
 • Odluka o doznaci sredstava Pčelarskoj udruzi “Bilogora” Bjelovar;
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva Dječjeg vrtića “Ciciban” iz Bjelovara, Podravska 13, za korištenje sredstava iz nastavka Kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2013. godine” i sufinanciranja 2% kamate na iznos traženog odobrenog kredita;
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva Trgovačkog društva Vidik d.o.o. Bjelovar, za korištenje sredstava iz nastavka Kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2013. godine” i sufinanciranja 2% kamate na iznos traženog odobrenog kredita;
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva Dječjeg vrtića Pinokio iz Bjelovara za korištenje sredstava iz nastavka Kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2013. godine” i sufinanciranja 2% kamate na iznos traženog odobrenog kredita;
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva Specijalističke ordinacije za internu medicinu Mislav Klobučić, dr.med., za korištenje sredstava iz nastavka Kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2013. godine” i sufinanciranja 2% kamate na iznos traženog odobrenog kredita;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izdavanju Suglasnosti Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za građenje nove škole zgrade pored zgrade četiri srednje škole u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama odluke o parkiralištima u Gradu Bjelovaru u kojima je uvedena naplata parkiranja;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta V osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Rješenja o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice “Petar Preradović” Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja Grada Bjelovara i Plana civilne zaštite i spašavanja Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnini čkbr. 1413/35 k.o. Grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima mjesnih odbora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine;
Back to top