Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (srpanj 2017. – rujan 2017.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u srpnju, kolovozu i rujnu 2017. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o imenovanju članova projektnog tima – projekti „SOUL – Songs of our Lives“
 • Odluka o dodjeli gradskog prostora na korištenje u Bjelovaru u T.Massaryka 8;
 • Odluka o partnerstvu na projektu „Info centar mogućnosti“ u sklopu Javnog poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu objavljenog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Integracijom do novih mogućnosti“ u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu objavljenog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – Društvo multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar) za korist „Vodne usluge d.o.o. Bjelovar“;
 • Odluka o sklapanju Anexa Ugovora o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije dijela postojećeg vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar);
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam (2 Odluke);
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za sanaciju armiranobetonskih brisoleja na IV osnovnoj školi Bjelovar;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom u razboju od 3 godine,
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izgradnju društvenog doma MO Gornje Plavnice – faza II;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izgradnju distributivnog vodovoda – odvojak GTE Ciglena;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za dodatne radove na rekonstrukciji cesta u Radničkom naselju – Faza II;
 • Suglasnost za pokretanjem postupka javne nabave za geodetsko-katastarske usluge u svrhu dovršenja izrade katastra nekretnina na području Grada Bjelovara izdana Državnoj geodetskoj upravi;
 • Odluka o dodjeli de mimimis potpore za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela, pčelarima s područja Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli de mimimis potpore za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko stakleničke proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli de mimimis potpore za sufinanciranje dijela troškova za uzgoj i držanje rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja na području Grada Bjelovara tijekom 2016.-2020. godine;
 • Odluka o odabiru konzultantske tvrtke za pripremu, izradu i podnošenje prijave projektnog prijedloga u sklopu Natječaja „Umjetnost i kultura 54+“;
 • Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udruzi EKO KULTURA za 2017. godinu;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za davanje stanova u najam;
 • Odluka o poništenju u postupku jednostavne nabave za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u razdoblju od dvije godine;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za uslugu prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine; odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za isporuku opreme školske kuhinje u III. osnovnoj školi Bjelovar u Bjelovaru;
 • Odluka o poništenju u postupku jednostavne nabave za isporuku školskih bilježnica za učenike osnovnih škola grada Bjelovara,
 • Odluka o poništenju u postupku jednostavne nabave za isporuku školskog pribora za učenike osnovnih škola grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za dodatne radove na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića „Bjelovar“ u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za rekonstrukciju izlaza iz Zone Jug na Južnu obilaznicu – kružno raskrižje;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za dodatne radove na rekonstrukciji Ulice Ivana Cankara u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu projektnog prijedloga za natječaj LIFE 2017. temeljem Uredbe broj 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća a za potprogram Okoliš i učinkovito korištenje resursa;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – 5. izmjene i dopune;
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6 Bjelovar (sredstva namijenjena za zakup štanda na 25. Jesenskom sajmu);
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju oružja i streljiva;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara za korist „Vodne usluge d.o.o. Bjelovar“;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Korenovo) za korist „Vodne usluge d.o.o. Bjelovar“;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar) za korist „Vodne usluge d.o.o. Bjelovar“;
 • Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva;
 • Konačna lista prioriteta za korištenje sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu pročelja i krovova građevina u 2017. godini;
  Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada Bjelovara k.o. Grad Bjelovar za korist „Vodne usluge d.o.o. Bjelovar“;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara za korist „Vodne usluge d.o.o. Bjelovar“;
 • Odluka o davanju u najam stana (3 Odluke);
 • Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani i barovi“ za vrijeme trajanja manifestacije 12. DokuArt međunarodni festival dokumentarnog filma u Bjelovaru;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Klub mladih start-up“;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu uredskog materijala za potreba upravnih tijela Grada Bjelovara u razdoblju od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za izdavanje građevinskih dozvola u sklopu rekonstrukcije Ulice Petra Preradovića, Trga E. Kvaternika, Ulice Frane Supila (korzo) Ulice Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave i opskrbu električnom energijom u razdoblju od tri godine;
 • Odluka o poništenju u postupku javne nabave za izgradnju, održavanje i upravljanje kotlovnicom na drvnu sječku na Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o sufinanciranju troškova uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika za provedbu uklanjanja krovnih pokriva koji sadrže azbest na području grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
 • Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju LIFE, potprogramu Okoliš, prioritetno područje
 • Okoliš i učinkovitost resursa (ENV) (2017);
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2017. godinu;
Podijeli s prijateljima!
Back to top