Rezultati izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA: 021-01/17-01/26
URBROJ: 2103/01-07/1-17-24

Gradonačelnik Grada Bjelovara 2. listopada 2017. godine donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara. Izbori su održani 9. i 10. studenoga 2017. godine u pet osnovnih škola s područja Grada Bjelovara. Izabrano je 17 vijećnika od IV. – VII. razreda. Broj vijećnika biran je prema broju učenika pojedine škole i to:

I. osnovna škola Bjelovar – 4 vijećnika,
II. osnovna škola Bjelovar – 4 vijećnika,
III. osnovna škola – 3 vijećnika (7. razredi nisu kandidirali),
IV. osnovana škola Bjelovar – 4 vijećnika,
V. osnovna škola Bjelovar – 2 vijećnika.

Izabrani su:

PREZIME IME ŠKOLA, razred
GERJEVIĆ TARA I. osnovna škola, 4. r
MARUŠIĆ NAOMI I. osnovna škola, 5. r
PRANJIĆ RAFAEL I. osnovna škola, 6. r
BOROVAC ELA I. osnovna škola, 7. r
ČIČAK IVANO II. osnovna škola 4. r
GOLEC LUCIJA II. osnovna škola 5. r
MAMIĆ ANA II. osnovna škola 6. r
STANČIN LUCIJA II. osnovna škola 7. r
OREMUŠ LARA III. osnovna škola 4. r
RITER MICHELLE III. osnovna škola 5. r
GAŽIĆ DAVID III. osnovna škola 6. r
TOMIĆ TARA IV. osnovna škola 4. r
KURTUŠIĆ LARA IV. osnovna škola 5. r
PETREKOVIĆ EUGEN IV. osnovna škola 6. r
RAČAN TIN IV. osnovna škola  7. r
KRUPLJAN MARIJA V. osnovna škola
ULOVEC BRANIMIR V. osnovna škola

Konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća (3. saziv) održat će se 20. studenoga 2017. godine u 12 sati u Velikoj vijećnici Grada Bjelovara, kojom prilikom će izabrani vijećnici birati dječjeg gradonačelnika/cu.

PROČELNIK
mr.sc. Milan Mateković
Back to top