Grad Bjelovar dobio pola milijuna kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u utorak, 31. listopada 2017., gradonačelnik Dario Hrebak potpisao je ugovor o sufinanciranju iz Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama. U ime Ministarstva ugovor je potpisala ministraica Gabrijela Žalac, a tom je prilikom Gradu Bjelovaru dodijeljeno 500.000 kuna.

Gradonačelnik Hrebak sa svojim je suradnicima na konferenciji za novinare javnost pobliže s tim upoznao u petak, 3. studenoga 2017. Naime, istaknuo je kako je dobiveni novac namijenjen za sufinanciranje sanacije vlage na zgradi 2.osnovne škole Bjelovar-Područne škole Centar te za sanaciju pročelja na zgradi 5.osnovne škole Bjelovar. Radovi na 5. osnovnoj su već gotovi, dok su u 2. osnovnoj u tijeku još završni radovi.

Sufinanciranjem projekata namjera je poboljšati uvjete za rad u školama, unatoč činjenici da obnova i poboljšanje materijalnih uvjeta u školama nisu prihvatljivi troškovi za sufinanciranje EU novcem u ovom programskom razdoblju, što je prilikom potpisivanja ugovora u Zagrebu istaknula i ministrica Gabrijela Žalac.

U okviru Programa Ministarstvo je gradovima i županijama dodijelilo 42 milijuna kuna s čime će biti sanirano 47 objekata u školstvu. Odnosi se to na ulaganje u izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje školskih objekata, koji se u ovom programskom razdoblju ne mogu financirati iz europskih fondova. Potporu su dobila 34 grada i županije.

Do kraja 2017. godine Grad Bjelovar planira prijaviti još nekoliko projektnih prijedloga na Europski fond za regionalni razvoj na natječaj „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. U pripremi je i projektni prijedlog za natječaj Europskog socijalnog fonda „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ te projektni prijedlozi za natječaje „Digital Cities Challenge“ i „Kreativna Europa”.

Tekst i fotografije: Kristina Turković Lovrić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top