Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (srpanj 2020. – rujan 2020.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u srpnju, kolovozu i rujnu 2020. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar Franjevačka 6., Bjelovar za pokriće dijela troškova sudjelovanja obrtnika na Gastro manifestaciji – 13. Obrtnički kotlić koji se održao 19. – 21. lipnja 2020. godine u Vrbovskom;
 • Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan između Grada Bjelovara i Udruge žena Gudovac;
 • Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan između Grada Bjelovara i Bjelovarskog centra za razvoj civilnog društva;
 • Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan između Grada Bjelovara i Start – centra za lokalni razvoj;
 • Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan između Grada Bjelovara i Centra za inkluziju i socijalne usluge Bjelovar;
 • Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan između Grada Bjelovara i Udruge za zaštitu potrošača BBŽ;
 • Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan između Grada Bjelovara i Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza;
 • Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan između Grada Bjelovara i PP HV „Bjelovarski graničari – Husari 1756.“;
 • Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan između Grada Bjelovara i Socijalne zadruge „Pružimo ruke“;
 • Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan između Grada Bjelovara i Pčelarske udruge „Žalac“;
 • Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan između Grada Bjelovara i Udruge uzgajatelja malih životinja „Mali uzgajatelj“;
 • Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan između Grada Bjelovara i Udruge proizvođača sira „Bjelovarski kvargl“;
 • Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan između Grada Bjelovara i Pčelarske udruge „Bilogora“ Bjelovar;
 • Posebni uvjeti Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan između Grada Bjelovara i Udruge voćara „Dar Bilogore“;
 • Ugovor o korištenju mreže Broj: 4006-20-002399, potpisan od HEP ODS d.o.o. Elektre Bjelovar dana 07.2020. i Grada Bjelovara 08.07.2020.;
 • Ugovor o priključenju broj: 400600-10001500580106, sklopljen između HEP ODS d.o.o.  Elektre Bjelovar i Grada Bjelovara, dana 08.07.2020.;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. GUDOVAC (6 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane M.O. HRGOVLJANI (4 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane M.O. DR. A. STARČEVIĆ;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. DR. A. STARČEVIĆ (6 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane M.O. GORNJE PLAVNICE (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. CIGLENA;
 • Ugovor o zakupu dvorane M.O. TOMAŠ;
 • Ugovor o zakupu dvorane M.O. STARE PLAVNICE (5 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. STARE PLAVNICE;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. TROJSTVENI MARKOVAC;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. TROJSTVENI MARKOVAC (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. ŽDRALOVI (3 ugovora);
 • Taxi dozvola;
 • Tablica radnih sati za srpanj 2020. godine za Voditeljicu projekta (Ivanu Bekavac) za projekt „Mi to možemo“;
 • Tablica radnih sati za srpanj 2020. godine za Voditeljicu projekta „Vrtići po želji roditelja“ (Ivanu Bekavac);
 • Tablica radnih sati za srpanj 2020. godine za Administratora 1 (Zdravka Paveca), projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Tablica radnih sati za srpanj 2020. godine za Administratora 2 (Antonija Dinjara), projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava 5 – projekt „Mi to možemo“;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 6 – projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Pojašnjenje za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC37021)“ temeljem zaprimljenog zahtjeva za dopunu od 01. srpnja 2020.;
 • Pojašnjenje za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC37021)“, temeljem zaprimljenog zahtjeva za dopunu od 23. srpnja 2020.;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Volonterski centar mogućnosti“ – Udruga Impress Daruvar;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Uspostava STEM ekosustava na lokalnoj razini kroz suradničku praksu u promociji STEM područja kao osnova osnaživanja i održivog rasta zajednice“ – Udruga Impress Daruvar;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Lokalni volonterski centar UTIB“ – Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Odluka o nepostojanju dvostrukog financiranja projekta – „Vrtići po želji roditelja“;
 • Odluka o nepostojanju dvostrukog financiranja projekta – „Mi to možemo“;
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.2.2.06.0197 za EU projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“;
 • Odluka o obavljanju stručnog nadzora nad provedbom Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području grada Bjelovara;
 • Odluka o davanju poslova stručne provedbe Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području grada Bjelovara;
 • Ugovor o djelu – obavljanju stručne provedbe Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području grada Bjelovara;
 • Ugovor o djelu – stručni nadzor nad provedbom Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području grada Bjelovara;  
 • Odluka o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika u 2020. godini;
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva trgovačkog društva „Poduzeća za ceste“ d.o.o. Bjelovar za korištenje sredstava iz kreditnog fonda, kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave: usluga održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine;  
 • Okvirni Sporazum br. 51-06-U/20 za usluge održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine;
 • Prvi Ugovor br. 51-06-U/20 za Usluge održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave: Usluga prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara u školskoj godini 2020./2021.;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina formiranih u postupku reambulacije o. Bjelovar, 3. srpnja 2020.;
 • Ugovor o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina formiranih u postupku reambulacije k.o. Bjelovar, 3. srpnja 2020.- Ivan Novaković;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina formiranih u postupku reambulacije k.o. Bjelovar, 3. srpnja 2020.;
 • Ugovor o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina formiranih u postupku reambulacije k.o. Bjelovar, 3. srpnja 2020.- Ivan Oslovar;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina formiranih u postupku reambulacije o. Bjelovar, 3. srpnja 2020.;
 • Ugovor o djelu od 3. srpnja 2020. – Saša Križ;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina formiranih u postupku reambulacije o. Bjelovar, 3. srpnja 2020.;  
 • Ugovor o djelu, 3. srpnja 2020. – Saša Križ;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnine u k.o. Grad Bjelovar, 10. srpnja 2020.;
 • Ugovor o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnine u k.o. Bjelovar, 10. srpnja 2020. – Ivan Novaković;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnine u k.o. Prgomelje, 10. srpnja 2020.;
 • Ugovor o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnine u k.o. Prgomelje, 10. srpnja 2020. – Ivan Novaković;
 • Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja i prodaji nekretnina k.č.br. 931/1 i k.č.br. 931/5, k.o. Gornje Plavnice, Radić Tomi iz Bjelovara, 14. srpnja 2020.;
 • Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja i prodaji nekretnine k.č.br. 887/2 (kat.br. 887/3), k.o. Gornje Plavnice, Jurčić Željku iz Bjelovara, 15. srpnja 2020.;
 • Brisovno očitovanje (Grbić Slavko i Božica);
 • Suglasnost, 7. srpnja 2020. (Globalna hrana d.o.o. Zagreb);
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar i k.o. Brezovac) za korist HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, 2. srpnja 2020.;
 • Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar i k.o. Brezovac) za korist HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2020.“;
 • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva pružanja ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda na manifestacijama u organizaciji Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara;
 • Odluka o pokroviteljstvu manifestacije „CRAFT BEER FEST – BJELOVAR“;
 • Ugovor o pokroviteljstvu manifestacije „CRAFT BEER FEST – BJELOVAR“;
 • Ugovor o prijenosu ugovora o korištenju mreže broj: 4006-20-002609, OMM: 5092094, podnositelj Grad Bjelovar, 04.08.2020.;
 • Ugovor o prijenosu ugovora o korištenju mreže broj: 4006-20-002857, OMM: 5092094, podnositelj Grad Bjelovar, primatelj BAZENI d.o.o.;
 • Odluka o imenovanju radne skupine za provedbu projekta izgradnje podzemne garaže od 31.08.2020.;
 • Odluka o imenovanju radne skupine za provedbu projekta izgradnje Termi Bjelovar;
 • Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na rok od dvije godine (32 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane M.O. PROKLJUVANI;
 • Ugovor o zakupu dvorane M.O. NOVOSELJANI (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane M.O. VELIKO KORENOVO;
 • Tablica radnih sati za kolovoz godine za Voditeljicu projekta (Ivanu Bekavac) za projekt „Mi to možemo“;
 • Tablica radnih sati za kolovoz 2020. godine za Voditeljicu projekta „Vrtići po želji roditelja“ (Ivanu Bekavac);
 • Tablica radnih sati za kolovoz 2020. godine za Administratora 1 (Zdravka Paveca), projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Tablica radnih sati za kolovoz 2020. godine za Administratora 2 (Antonija Dinjara), projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Zahtjev za isplatu predujma za EU projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“;
 • Početni plan zahtjeva za nadoknadom sredstava za EU projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“;
 • Plan nabave za EU projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“;
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 1 za EU projekt „Sigurna kuća – podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“;
 • Odluka o stavljanju izvan snage zaključka Klasa: 363-05/18-01/68, Urbroj: 2103/01-01-18-3, od 18.10.218.;
 • Zaključak o određivanju privremene lokacije za prodaju lubenica;
 • Ugovor o korištenju mreže Broj: 4006-20-002398 (za pumpe za bušotinu BK-2) zaključen s Elektrom Bjelovar;
 • Ugovor o korištenju mreže Broj: 4006-20-002428 (za javnu rasvjetu – Gornje Plavnice) zaključen s Elektrom Bjelovar
 • Ugovor br. 2020/001117 o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje otpada bez naknade zaključen s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Ugovori o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji „Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2020.“ – potpisani sa 22 izlagača
 • Zamolbe za sudjelovanje na manifestaciji „Pisanicom do Uskrsa 2021.“ poslane na 26 veleposlanstava zemalja Europske unije
 • Odluka o doznaci sredstava Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Bjelovar, Petra Preradovića 4/1, Bjelovar za „8. Salon inovacija Bjelovar 2020.“
 • Ugovor o sufinanciranju virtualne izložbe „8. Salon inovacija Bjelovar 2020.“
 • Ugovor o darovanju broj: 421-03/2020 kojim HR daruje nekretninu označenu kao zk.č.br. 2335, kuća br. 2, dvije zgrade i dvorište u ul. V. Nazora, površine 972 m2, upisane u zk. ul. br. 106, u k.o. Grad Bjelovar, koja odgovara nekretnini katastarske oznake k.č.br. 3524, površine 972 m2, u k.o. Bjelovar, Gradu Bjelovaru u svrhu građevine javne i društvene namjene – organiziranog smještaja studenata;  
 • Ugovor o donaciji, zaključen između Hrvatske elektroprivrede d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 i Grada Bjelovara, za renoviranja prostora koji će koristiti zadruga Bilogorska košara za plasman autohtonih proizvoda u iznosu 100.000,00 kn;
 • Odluka o pokretanju pilot projekta „Bilogorska košara“;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt energetske obnove Doma Zvijerci, EFRR;
 • Izvješće o napretku za projekt izgradnje jaslica i dječjeg vrtića u naselju Gudovac, EPFRR;
 • Zahtjev za nadoknadu sredstava br. 1 za projekt energetske obnove PŠ Gudovac, MRRFEU;
 • Prijava projekta – 1. dio Zahtjeva za potporu za projekt „Neispričana priča crne žune“, EPFRR;
 • Prijava projekta za unutarnje uređenje Doma Kulture i ugradnju podizne platforme, Ministarstvo kulture;
 • Zahtjev za nadoknadu sredstava, „Djetinjstvo bez gladi“, FEAD;
 • Prilog 09. Izjava korisnika za projekt „Djetinjstvo bez gladi“, FEAD, 2019.-2020.;
 • Tablica prihvatljivih troškova za projekt „Djetinjstvo bez gladi“, FEAD, 2019.-2020.;
 • Zahtjev za nadoknadu sredstava br. 1 za projekt energetske obnove Dom kulture Zvijerci, MRRFEU;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt energetske obnove I. osnovne škole Bjelovar;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt energetske obnove V. osnovne škole Bjelovar;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt energetske obnove Područne škole Obrovnica;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt energetske obnove Područne škola Kokinac;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt energetske obnove Doma kulture
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava za projekt energetske obnove Područne škole Gornje Plavnice;
 • Zahtjev za isplatu za projekt izgradnje jaslica i dječjeg vrtića u naselju Gudovac, EFPRR;
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi-Bjelovar, ESF;
 • Prilog 09. Izjava korisnika za projekt „Djetinjstvo bez gladi“, FEAD, 2019.-2020.;
 • Završni zahtjev za projekt „Djetinjstvo bez gladi“, FEAD, 2019.-2020.;
 • Dopis prijava projekta „Djetinjstvo bez gladi“, FEAD 2020.-2021.;
 • Prijavni obrazac projekta „Djetinjstvo bez gladi“, FEAD 2020.-2021.;
 • Obrazac 2. Izjava prijavitelja i partnera za projekt „Djetinjstvo bez gladi“, FEAD 2020.-2021.;
 • Zahtjev za nadoknadu sredstava br. 1 za projekt energetske obnove PŠ Gornje Plavnice, MRRFEU;
 • Zamolba za donaciju otpisane operativne tehnike Vojnog remontnog centra i oružja za potrebe Muzeja Operativne zone i Zbornog područja Bjelovar – u osnivanju, MORH;
 • Ugovor o zakupu dvorane M.O. OBROVNICA;
 • Ugovor o otvaranju javnog poziva za dodjelu potpore male vrijednosti za proizvodnju povrća, cvijeća i sjemena u zatvorenim prostorima u 2020. godini;
 • Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na rok od dvije godine sklopljeno je (32 ugovora);
 • Odluka o davanu stana u najam (4 Odluke);
 • Tablica radnih sati za rujan 2020. godine za Voditeljicu projekta (Ivanu Bekavac) za projekt „Mi to možemo“;
 • Tablica radnih sati za rujan 2020. godine za Voditeljicu projekta „Vrtići po želji roditelja“ (Ivanu Bekavac);
 • Tablica radnih sati za rujan 2020. godine za Administratora 1 (Zdravka Paveca), projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Tablica radnih sati za rujan 2020. godine za Administratora 2 (Antonija Dinjara), projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Drugi dio Zahtjeva za isplatu predujma za EU projekt Sigurna kuća – podizanja kvalitete psihosocijalne podrške i boravka;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Kombi koji život znači“, prijavitelja Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Pismo namjere o sufinanciranju projekta „Kombi koji život znači“, prijavitelja Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva „Unaprjeđenje kvalitete života i zaštite prava starijih osoba s invaliditetom“, prijavitelja Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Pismo namjere o sufinanciranju projekta „Unaprjeđenje kvalitete života i zaštita prava starijih osoba s invaliditetom“ prijavitelja Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Dopis – Potvrda usklađenosti – ispravak Glavnog projekta za rekonstrukciju građevine: Prostor za rekreaciju i edukaciju unutar poučno-tematske staze s pratećim sadržajima – Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma podružnica Bjelovar;
 • Dopis – Potvrda usklađenosti – ispravak Glavnog projekta za rekonstrukciju prostora za rekreaciju i edukaciju unutar poučno-tematske staze s pratećim sadržajima u šumi „Lug“ na k.č.br. 913/1. k.o.o. Trojstveni Markovac – Uprava za zaštitu kulturne baštine, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju – Konzervatorski odjel u Bjelovaru;
 • Odluka o davanju suglasnosti za promjenu investitora građevinske dozvole za postrojenje za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada;
 • Zaključak o određivanju privremene lokacije za prodaju iz kamiona;
 • Ugovor br. 200916-1 za najam sustava PAZIGRAD za prometno redarstvo Grada Bjelovara za razdoblje od dvije godine zaključen s Ri-ing NET d.o.o. Rijeka;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga o usvajanju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćenih „Poslovnom zonom Korenovo“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa općeg dobra na nekretninama u k.o. Nove Plavnice – Hrgovljani;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prihvatu darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu javne i društvene namjene odnosno organiziranog smještaja studenata;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2020. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o jednokratnoj pomoći sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i radnih materijala učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Bjelovara za nastavnu godinu 2020./2021.;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o četvrtoj izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjeg vrtića Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje grada Bjelovara;

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content