Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (travanj 2019. – lipanj 2019.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u travnju, svibnju i lipnju 2019. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o imenovanju Povjerenstava za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora (subvencija) Grada Bjelovara za poticanje malog i srednjeg poduzetništva za 2019. godinu;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika za 2019. godinu;
 •  Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme za 2019. godinu;
 •  Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za poticanje radnog mjesta za 2019. godinu;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima  za 2019. godinu;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za stručno obrazovanje i doškolovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za poticanje radnog mjesta u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti tradicijskim i umjetničkim obrtima u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za stručno obrazovanje i doškolovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba u 2019. godini;
 • Odluka o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u 2019. godine do završetka obrade pristiglih zahtjeva;
 • Odluka o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje radnog mjesta u 2019. godine do završetka obrade pristiglih zahtjeva;
 • Odluka o doznaci  financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar za sudjelovanje obrtnika na 22. Međunarodnom sajmu gospodarstva koji se održava od 9.-13. travnja 2019. godine u Mostaru;
 • Odluka o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti tradicijskim i umjetničkim obrtima u 2019. godine do završetka obrade pristiglih zahtjeva;
 • Odluka o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u 2019. godine do završetka obrade pristiglih zahtjeva;
 • Odluka o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za stručno obrazovanje i doškolovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba u 2019. godine do završetka obrade pristiglih zahtjeva;
 • Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan između grada Bjelovara i Udruge žena Gudovac;
 • Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan između grada Bjelovara i Socijalne zadruge „Pružimo ruke“;
 • Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan između grada Bjelovara i Centra za inkluziju i socijalne usluge;
 • Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan između grada Bjelovara i Udruge proizvođača sira „Bjelovarski kvargl“;
 • Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan između grada Bjelovara i Udruge Bjelovarski graničari- Husari 1756.;
 • Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan između grada Bjelovara i Udruge uzgajatelja malih životinja „Mali uzgajatelj“;
 • Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan između grada Bjelovara i Pčelarske udruge „Bilogora“ Bjelovar;
 • Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan između grada Bjelovara i Udruge voćara „Dar Bilogore“;
 • Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan između grada Bjelovara i udruge Bjelovarski centar za razvoj civilnoga društva;
 • Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan između grada Bjelovara i Udruge za zaštitu potrošača BBŽ;
 • Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2019. godinu potpisan između grada Bjelovara i Udruge Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza;
 • Odluka o partnerstvu manifestacije „Biciklijada 2019.“;
 • Ugovor o partnerstvu na manifestaciji „Biciklijada 2019.“;
 • Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje posla izrade Procjembenog elaborata za zakup poslovnog prostora u zgradi A. Trumbića 1B;
 • Ugovor o djelu, izrada Procjembenog elaborata za zakup poslovnog prostora u zgradi A. Trumbića 1B, na kčbr. 3895 k.o. Bjelovar;
 • Odluku o imenovanju  Povjerenstva Grada Bjelovara za procjenu šteta od prirodnih nepogoda;
 • Odluka o produženju radnog vremena Ugostiteljskom objektu, Caffe bar „MOZART“;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu od 2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpore za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu od 2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za uzgoj i držanje teladi tovne pasmine od 2019.- 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećeg od 2019.-2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za obnovu postojećeg trajnog nasada od 2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu od tuče od 2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika 2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za proizvodnju povrća, cvijeća i sjemena u zatvorenim prostorima od 2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpore za analizu poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacija tla od 2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za ekološku proizvodnju od  2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za držanje konja pasmine gidran od 2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za očuvanje pčelinjeg fonda od 2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za ispitivanja uređaja za zaštitu bilja od 2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za studijska putovanja od 2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za cjeloživotno obrazovanje od 2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za izgradnju i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi 2019. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za godišnji zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar od 2019. – 2020. godine;
 • Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme Uskrsnih blagdana i proslave 1. svibnja 2019. godine na području Grada Bjelovara;
 • Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekata NUBES BAR;
 •  Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam Cvjetni atelje Marina Bjelovar;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam Udruga Hrvatski ratni veterani Bjelovar;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam Gabrijela d.o.o., Podravske Sesvete;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam Licko Mala Rakovica Samobor;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam OPG Branko Kovačić Sesvete;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam OPG Luić Stipo Bjelovar;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam OPG Krešo Marković, Ludbreg ;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam OPG Cecilija Šimun,  Novi Marof;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam OPG Delimir Hrestak Bjelovar;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, OPG Selak, Bjelovar;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, OPG Cafuk Mario, Nedeljanec, Varaždin;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, Domaća radinost Marina Kokorić Prežec;
 • , OPG Tanja Betlehem, Koprivnica;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, Slava Tot, Bjelovar;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, OPG Pavičić, G. Polje;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, OPG Kološ, Pitomača;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, Alma Marketing, Suhopolje;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, OPG Pranić, Bjelovar;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam OPG Igor Volgemuth, Sisak;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, OPG Friščić Snježana, Mali Bukovec;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam OPG Marija Ciglarić,
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam OPG Jagoda Turk, Lopatinec;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, OPG Željko Ledinski,
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, Kreativna udruga Poklonček, Koprivnica;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, Udruga Koprivka, Koprivnica;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, Kaktusi Bešlić d.o.o., Petrinja;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam Cvjećarnica Tončica, Bjelovar;
 • Ugovor o zakupu prodajno – izložbenog mjesta na manifestaciji Bjelovarski cvjetni sajam, Travar MB d.o.o., Bjelovar;
 • Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekata NUBES BAR;
 • Rješenje  o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme Uskrsnih blagdana i proslave 1. svibnja 2019. godine na području Grada Bjelovara;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje teladi tovne pasmine u 2019. godinu;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećih u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za obnovu postojećeg trajnog nasada u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu od tuče u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za proizvodnju povrća, cvijeća i sjemena u zatvorenim prostorima u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za analizu poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacija tla u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za ekološku proizvodnju u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za ispitivanja uređaja za zaštitu bilja u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za studijska putovanja u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za cjeloživotno obrazovanje u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za izgradnju i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za sufinanciranje    troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2019. godini;
 •  Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za očuvanje pčelinjeg fonda u 2019. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećih u 2019. godini;
 •  Odluku o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sudjelovanje na „Sajmu cvijeća, ukrasnog bilja i sadnica Bjelovar“;
 •  Odluka o imenovanju Povjerenstva Grada Bjelovara za dodjelu potpora poljoprivredi;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u 2019. godini- (6 Odluka);
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u 2019. godini (57 odluka);
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti za poticanje radnog mjesta u 2019. godini ( 22 odluke);
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti za tradicijske i umjetničke obrte u 2019. godini;
 • Odgovor na Prijavu za dodjelu potpore male vrijednosti za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u 2019. godini (3 odgovora);
 • Odgovor na Prijavu za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u 2019. godini (24 odgovora);
 • Odgovor na Prijavu za dodjelu potpore male vrijednosti za poticanje radnog mjesta 2019. godini (32 odgovora);
 •  Odgovor na Prijavu za dodjelu potpore male vrijednosti za tradicijske i umjetničke obrte u 2019. godini;
 • Odgovor na Prijavu za dodjelu potpore male vrijednosti za stručno obrazovanje i doškolovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba u 2019. godini (9 odgovora);
 • Ugovor o provedbi postupka dodjele potpora male vrijednosti u 2019. godini za poticanje malog i srednjeg poduzetništva u 2019. godini (36 ugovora);
 • Ugovor o zakupu termina dvorane u M.O. ŠPORTSKE DVORANE GUDOVAC (17 ugovora);
 • Ugovor o zakupu termina dvorane u M.O. ŠPORTSKE DVORANE PRGOMELJE (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. TROJSTVENI MARKOVAC (8 ugovora);
 • Ugovor o korištenjudvorane u M.O. DR. A. STARČEVIĆ (4 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. S. RADIĆ (6 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. STARE PLAVNICE (12 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. – CIGLENA (3 ugovora);
 • Ugovor o korištenjudvorane u M.O. – CIGLENA (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. KOKINAC (6 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. NOVOSELJANI (5 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. TOMAŠ;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. VELIKO KORENOVO (2 ugovora);
 • Ugovor o korištenjudvorane u M.O. VELIKO KORENOVO (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. BAN JOSIP JELAČIĆ;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. GUDOVAC (2 ugovora);
 • Ugovor o korištenjudvorane u M.O. GUDOVAC (4 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. OBROVNICA (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. PATKOVAC (3 ugovora);
 •  Ugovor o zakupu dvorane u M.O. PRGOMELJE;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O HRGOVLJANI (3 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. HRGOVLJANI;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. GORNJE PLAVNICE (4 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O KRIŽEVAČKA CESTA;
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. PATKOVAC;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. ŽDRALOVI;
 • Taxi dozvola (2 dozvole);
 • Odluka o davanju  stana u najam (3 odluke);
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim nadmetanjem, za davanje u zakup   poslovnoga prostora na Trgu Eugena Kvaternika 7a, površine 168,96 m2;
 • Ugovor o korištenju dijela nekretnine (prostor za prodaju rabljene robe) zaključen s Komunalcem d.o.o. Bjelovar;
 • Ugovor br.17-06/19-U za izgradnju pješačkog mosta u naselju Prgomelje zaključen s Poduzećem za ceste d.o.o. Bjelovar;
 • Ugovor br. 11-06/19-U za izradu projektne dokumentacije za izgradnju produžetka Ulice Vinka Žganca – spoj na Đurđevačku cestu zaključen s Projekt d.o.o. Bjelovar;
 • Ugovor o priključku zaključen s Elektrom Bjelovar za obračunsko mjesto Prespa bb;
 • Ugovor o suradnji (unapređenje hrvatske kulture i umjetnosti, unapređivanja i umjetničkog osmišljavanja, zaštite i oplemenjivanja okoliša, unapređivanje i ovladavanje tehnologijom obrade drveta studenata ALU, te pomoć ALU odnosno Kiparskom odsjeku, nastavak i unapređenje dugogodišnje uspješnje suradnje na provedbi projekata „Svjetle pruge“ zaključen između Hrvatskih šuma, Bjelovarsko-bilogorske županije, Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Općine Veliko Trojstvo i Grada Bjelovara;
 • Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara;
 • Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekta udruga Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jug- k.č.br. 4951/4, k.o. Grad Bjelovar;
 • Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jug- k.č.br. 4951/4 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup k.č.br. 6293 k.o. Grad Bjelovar;
 • Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Suglasnost za rekonstrukciju uličnog distributivnog plinovoda u Bjelovaru – ulicama Međimurskoj, Ilirskoj, Graničarskoj i Kokinačkih žrtava izdana trgovačkom društvu ELEKTROMETAL DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. Bjelovar;
 • Tabularno očitovanje izdano Dubravki Lukačin;
 • Međuvlasnički ugovor o podjeli prava vlasništva na suvlasničke dijelove (za zgradu u Bjelovaru, A. Mihanovića 8c);
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (T.S. Gradski stadion) za korist HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
 • Ugovor o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (T. S. Gradski stadion);
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnine – stana u sklopu zgrade III. osnovne škole Bjelovar;
 • Ugovor o djelu – procjena vrijednosti nekretnina – stana u sklopu zgrade III osnovne škole Bjelovar, sklopljen s Ivanom Novakovićem;
 • Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križom za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina – čkbr. 938/3 k.o. Ždralovi;
 • Ugovor o djelu  sa Sašom Križem– procjena vrijednosti nekretnina čkbr. 938/3 k.o. Ždralovi;
 • Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje poslova procjene vrijednosti zemljišta u Radničkom naselju;
 • Ugovor o djelu sa Sašom Križem – procjena vrijednosti zemljišta u Radničkom naselju;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jug čkbr. 4976 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu – Udruga antifašističkih boraca i antifašista Bjelovar;
 • Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu – Udruga osoba oštećena sluha BBŽ;
 • Odluka o odbijanju prigovora na Odluku o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2019. godinu – Udruga zadovoljna žena;
 •  Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Dodatak Ugovoru o nadzoru br. 56-06/17-U na rekonstrukciji cesta i izgradnji oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V zaključen s Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva Ljubom Carek;
 • Ugovor br. 51-06-U/19 o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete na SRC Borik u Bjelovaru zaključen s Uredom ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivanom Medač;
 • Sporazum o raskidu Sporazuma o preuzimanju dokumentacije vezane uz katastar vodova i evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva s Državnom geodetskom upravom;
 • Odluka o partnerstvu na organizaciji skupa „II. Međunarodni skup o konjičkom turizmu u Republici Hrvatskoj“;
 • Ugovor o partnerstvu na organizaciji skupa „II. Međunarodni skup o konjičkom turizmu u Republici Hrvatskoj“;
 • Ugovor za suradnju na Bjelovar Startup 2019. potpisan između Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
 • Ugovor br. 14-05-U/19- zamjena oštećene keramike u velikom i malom bazenu potpisan sa tvrtkom DS GRADNJA d.o.o.;
 • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju  Povjerenstva Grada Bjelovara za dodjelu potpora poljoprivredi;
 • Odluka o suradnji Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
 • Ugovor o suradnji Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na Trgu Eugena Kvaternika 7a, površine 168,96 m2;
 • Odluka o odobrenju davanja u podzakup dijela poslovnog prostora u Bjelovaru na Trgu Eugena Kvaternika 7a;
 • Izjava prijavitelja da nisu nastupile određene promjene odnosno okolnosti koje bi mogle utjecati na ispravnost provedenog postupka dodjele bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice“;
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice“;
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac“;
 • Opis projekta „Izgradnja nove zgrade športske namjene“;
 • Revidirani Plan nabave za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za voditelja projekta Ivana Bekavac;
 • Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za administratora 1 u projektu Zdravko Pavec;
 • Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za administratora 2 u projektu Antonio Dinjar;
 • Odluka o rasporedu za rad na projektu „Vrtići po želji roditelja“ za administratora 3 u projektu Ivan Tkaličanac;
 • Plan nabave za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.06.0072 za projekt „Mi to možemo“;
 • Odluka o raspodjeli rada u projektu „Mi to možemo“ za voditeljicu projekta Ivana Bekavac;
 • Plan nabave za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Izvještaj o napretku projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva u projektu „Inkubator ideja“ prijavitelja projekta Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva;
 • Odluka za izradu Strategije/Plana razvoja pametnog grada Bjelovara;
 • Ugovor za izradu Strategije/Plana razvoja pametnog grada Bjelovara potpisan između grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
 • Ugovor PH-TJZ-14./2019. o obavljanju poslova tjelesne zaštite, osiguranja kulturno-turističke manifestacije „Terezijana 2019.“ potpisan između Grada Bjelovara i Protecta Horvat d.o.o.;
 • Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje posla izrade Procjembenog elaborata za kupnju dvokatne stambeno poslovne zgrade u Ul. A. Trumbića 1B, Bjelovar;
 • Odluka o sklapanju ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina za poslovni centar i tržnicu u Ul. K. Frankopana 24, Bjelovar;
 • Ugovor o djelu za obavljanje posla izrade Procjembenog elaborata za kupnju dvokatne stambeno poslovne zgrade u Ul. A. Trumbića 1B, Bjelovar;
 • Ugovor o djelu za obavljanje posla procjene vrijednosti nekretnine –poslovni centar i tržnicu u Ul. K. Frankopana 24, Bjelovar;
 • Odluka o  davanju  stana u najam;
 • Odluka o zatvaranju Javnih poziva za dodjelu potpora poljoprivredi u 2019. godini;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore za očuvanje pčelinjeg fonda  u 2019. godini;
 • Odluku o dodjeli de minimis potpore za držanje konja pasmine gidran u 2019. godini;
 • Odluku o međusobnoj suradnji na izradi i uspostavi aplikativnog rješenja upravljanja poljoprivrednim zemljištem;
 • Ugovor o izradi i uspostavi aplikativnog rješenje upravljanja poljoprivrednim zemljištem AGRODETIKA;
 • Odluku o produženju radnog vremena za ugostiteljske objekte iz skupine         „Restorani“ i „Barovi“ za vrijeme trajanja manifestacije „Terezijana“;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grad Bjelovara-dva stambena prostora u Ulici D. Demetra  u Bjelovaru;
 • Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Jug-čkbr.4976 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu „Tokić“ d.o.o. Sesvete;
 • Kupoprodajni ugovor (sklopljen s trgovačkom društvu „Tokić“ d.o.o. Sesvete -prodaja  čkbr. 4976 k.o. Grad Bjelovar);
 • Suglasnost Grada Bjelovara kao vlasnika zemljišta izdana trgovačkom društvu ELEKTROMETAL DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. BJELOVAR za rekonstrukciju, zamjenu i dogradnju uličnih distributivnih plinovoda u Vinkovićevom naselju;
 • Suglasnost Grada Bjelovara kao  vlasnika nekretnine za investicijska ulaganja u sportsku građevinu izdana NK „MLADOST“ ŽDRALOVI;
 •  Brisovno očitovanje izdano trgovačkom društvu Lepirac d.o.o.;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova  procjene vrijednosti nekretnine-zemljišta u Z. Lovrenčevića;
 • Ugovor o djelu- procjena vrijednosti nekretnine- zemljišta u Z. Lovrenčevića;
 • Odluku o osnivanju prava služnosti  na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara za korist za korist Republike Hrvatske, koju predstavlja HŽ INFRASTRUKTURA  d.o.o.  Zagreb kao Upravitelj željezničke infrastrukture;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti  na čkbr.813, k.o. Trojstveni Markovac u svrhu izgradnje mjerno regulacijskih okana za uspostavu DMA zona u Bjelovaru za korist „Vodne usluge“  d.o.o. Bjelovar;
 • Ugovor  o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje mjerno regulacijskih okana za uspostavu DMA zona na čkbr.813, k.o. Trojstveni Markovac;
 • Izjava Gradonačelnika o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, novoformirane čkbr. 1382/14, površine 30000 m2, koja će nastati parcelacijom postojeće čkbr.1382/5, upisana u zk.ul. 99, k.o. Prespa;
 • Izjava Gradonačelnika o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, zgrade u Bjelovaru, u Ulici Vladimira Nazora 2, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru upisane kao čkbr. 2335 ( kat. oznaka 3524), kuća br.2, dvije zgrade i dvorište na u Ul. V. Nazora, površine 972 m2, upisana u zk.ul.br.106 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o prodaji stambenog prostora  S7 u  Ulici D. Demetra  u Bjelovaru;
 • Kupoprodajni ugovor (o prodaji stambenog prostora  S7 u  Ulici D. Demetra sklopljen s Udrugom zajednice Albanaca Županije Bjelovarsko-bilogorske);
 • Odluka o prodaji stambenog prostora  S8 u  Ulici D. Demetra  u Bjelovaru;
 • Kupoprodajni ugovor (o prodaji stambenog prostora  S8 u  Ulici D. Demetra sklopljen s Udrugom zajednice Albanaca Županije Bjelovarsko-bilogorske;
 • TABULARNO OČITOVANJE (izdano trgovačkom društvu Tokić, d.o.o. Sesvete);
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu s Ivanom Novakovićem za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnine-zgrada Demetrova 1;
 • UGOVOR O DJELU- procjena vrijednosti nekretnine- zgrada Demetrova 1, (sklopljen s Ivanom Novakovićem);
 • Odluka o sklapanju ugovora o djelu sa Sašom Križem za obavljanje poslova  procjene vrijednosti nekretnina – Dvorane europskih prvaka;
 • Ugovor o djelu- procjena vrijednosti nekretnina – Dvorana europskih prvaka (sklopljen sa Sašom Križem);
 • Odluka o davanju u zakup k.č.br. 6293, zk.ul.br. 7089, k.o. Grad Bjelovar;
 • Ugovor o zakupu zemljišta (sklopljen s Ines-Dragana Mijakić iz Bjelovara);
 • Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 4951/4, k.o. Grad Bjelovar;
 • Kupoprodajni ugovor (sklopljen s Matejem Hittnerom iz Bjelovara);
 • Tabularno očitovanje izdano Mateju Hittneru iz Bjelovara;
 • Brisovno očitovanje Smiljanić Petru iz Bjelovara;
 • Brisovno očitovanje Prka Mari iz Bjelovara;
 • Brisovno očitovanje Pavleković Antonii iz Bjelovara;
 • Brisovno očitovanje Oman Ruži iz Virja;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup gradskog zemljišta;
 • Javni natječaj za zakup zemljišta  u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac;
 • Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru (licitacijom);
 • Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja i prodaji zemljišta Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac,  k.č. br. 3732, k. o. Grad Bjelovar; 
 • Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja i prodaji zemljišta Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac,  k.č. br. 3733, k. o. Grad Bjelovar; 
 • Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja i prodaji zemljišta Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac,  k.č. br. 3734, k. o. Grad Bjelovar;
 • Ugovor broj 13-07-U/19 za vidljivost projekta „Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac, KK: 04.2.1.04.0224;
 • Ugovor broj 14-07-U/19 za vidljivost projekta „Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi na adresi Daruvarska 40, Ždralovi“, KK.04.2.1.04.0188;
 • Ugovor br. 12-07-U/19 za izradu glavnog projekta energetske obnove za nestambeni objekt– zgrada društvene namjene  – OŠ Prgomelje, Prgomelje 80;
 • Odluka o odabiru u  postupku javne nabave: energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar, na adresi Radničko naselje, Prilaz II/3 u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 11-07-Ra/18 za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar, na adresi Radničko naselje, Prilaz II/3 u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku javne nabave: energetska obnova zgrade Područne škole Ciglena, na adresi   Ciglena 7, Ciglena;
 • Ugovor br. 12-07-Ra/18 za energetsku obnovu zgrade Područne škole Ciglena, na adresi   Ciglena 7, Ciglena;
 • Odluka o odabiru u  postupku javne nabave: energetska obnova zgrade područne škole Veliko Korenovo, na adresi   Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo;
 • Ugovor br. 10-07-Ra/18 za energetsku obnovu zgrade Područne škole Veliko Korenovo, na adresi   Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo;
 • Odluka o odabiru u  postupku javne nabave: energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice, na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice;
 • Ugovor br. 9-07-Ra/18 za energetsku obnovu zgrade Područne škole Nove Plavnice, na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice;
 • Odluka o odabiru u  postupku javne nabave: energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi, na adresi  Daruvarska 40, Ždralovi;
 • Odluka o odabiru u  postupku javne nabave: energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac, na adresi   Gudovac 128, Gudovac;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za Rekonstrukciju i uređenje dijela zgrade MO Stari Pavljani;
 • Ugovor br. 5– 05-Ra/19 za rekonstrukciju i uređenje dijela zgrade MO Stari Pavljani;
 • Odluka o odabiru u  postupku javne nabave: isporuka, opremanje i održavanje tri stanice za punjenje i iznajmljivanje e-bicikala u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za isporuku i postavljanje prometne i turističke vertikalne signalizacije  na području Grada Bjelovara u 2019. godini;
 • Ugovor br. 1 – 06 – Ro/ 19 za isporuku i postavljanje prometne i turističke vertikalne signalizacije na području Grada Bjelovara u 2019. godini;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za uslugu održavanja fontane, javnih česmi i javnih WC-a (strojarski dio) na području Grada Bjelovara;
 • Ugovor br. 13-06-U/19 za uslugu održavanja fontane, javnih česmi i javnih WC-a (strojarski dio) na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za uslugu održavanja fontane, paviljona, postolja kipova i autobusnih stajališta na području Grada Bjelovara;
 • Ugovor br. 12-06-U/19 za uslugu održavanja fontane, paviljona, postolja kipova i autobusnih stajališta na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Ul. A Mihanovića u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 2-06-Ra/19 za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Ul. A Mihanovića u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Ul. A Mihanovića u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 10-06-Ra/19 za iskop i čišćenje odvodnih kanala  na području Grada Bjelovara u 2019. godini;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za Uređenje okoliša i pripreme za geotermalnu bušotinu u Velikom Korenovu;
 • Ugovor br. 18-06-Ra/19 za Uređenje okoliša i pripreme za geotermalnu bušotinu u Velikom Korenovu;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za Bušenje istražne bušotine  BK-2  u Velikom Korenovu;
 • Ugovor br. 19-06-Ra/19 za Bušenje istražne bušotine BK-2 u Velikom Korenovu;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za Projekt transparentnosti proračuna Grada Bjelovara;
 • Ugovor br. 1-08-U/19 za projekt transparentnosti proračuna Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za sklapanje dugoročnog kredita od 4.189.000,00  kn za Energetsku obnovu (PŠ Ciglena, PŠ Nove Plavnice, PŠ Ždralovi, PŠ V. Korenovo, PŠ G. Plavnice, DV Bjelovar u Radničkom naselju i Društvenog doma Zvijerci);
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za sklapanje dugoročnog kredita od 1.902.500,00 kn za izgradnju Reciklažnog dvorišta;
 • Ugovor br. 15-07-Ra/18 za energetsku obnovu zgrade područne škole ždralovi, na adresi   Daruvarska 40, Ždralovi;
 • Ugovor br. 14-07-Ra/18 za energetsku obnovu zgrade Područne škole Gudovac, na adresi Gudovac 128, Gudovac;
 • Odluka o odabiru u  postupku javne nabave: Usluga održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u razdoblju  od četiri  godine;
 • Okvirni Sporazum br. 38-06-U/19 za uslugu održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine;
 • Prvi ugovor br. 38-06-U/19-1 temeljem Okvirnog sporazuma br. 38-06-U/19 za uslugu održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara u razdoblju od četiri godine;
 • Odluka o poništenju u  postupku javne nabave: Izgradnja nadstrešnice i uređenje okoliša u Ul. B. Bušića u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku javne nabave: Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 9-04-U/19 za najam opreme za održavanje koncerata u 2019. godini;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za promidžbu i vidljivost – promotivne aktivnosti i materijali 1 za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029;
 • Ugovor br. 10 – 07 – Ro/ 19 za promidžbu i vidljivost – promotivne aktivnosti i materijali 1 za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029;
 • Ugovor br. 24 – 07-U/19 za  provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon obnove za  projekt “Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar, na adresi Trg A. G. Matoša 8 a u Bjelovaru”, KK.04.2.1.03.0077;
 • Ugovor broj 25-07-U/19  za uslugu  stručnog nadzora i koordinatora II na radovima iz projekta „Energetska obnova zgrade Područne škole Veliko Korenovo, na adresi   Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo“;
 • Ugovor broj 26-07-U/19 za uslugu  stručnog nadzora i koordinatora II na radovima iz projekta „Energetska obnova zgrade područne škole Nove Plavnice, na adresi   Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice“;
 • Ugovor br. 19 – 07 – U/ 19 za promidžbu i vidljivost – promotivne aktivnosti i materijali 2 – Oglašavanje na radiju za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029;
 • Ugovor broj 28-07-U/19 za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II na radovima iz projekta „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar, na adresi Radničko naselje, Prilaz II/3 u Bjelovaru“;
 • Ugovor br. 5 – 05-Ra/19 za rekonstrukciju i uređenje dijela zgrade MO Stari Pavljani;
 • Ugovor broj 29-07-U/19 za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II na radovima iz projekta „Energetska obnova zgrade Područne škole Ždralovi, na adresi  Daruvarska 40, Ždralovi“;
 • Ugovor broj 30-07-U/19 za uslugu  stručnog nadzora i koordinatora II na radovima iz projekta „Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac, na adresi Gudovac 128, Gudovac“;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za uslugu – Stručni nadzor nad istražnim bušenjem i karotažnim mjerenjima bušotine BK-2 na lokaciji Veliko Korenovo – Bjelovar;
 • Ugovor br. 49 – 06-U/19 za Stručni nadzor nad istražnim bušenjem i karotažnim mjerenjima bušotine BK-2 na lokaciji Veliko Korenovo – Bjelovar;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne nabave za premazivanje asfaltiranih površina u parku Borik;
 • Ugovor br. 20-06-Ra/19 za premazivanje asfaltiranih površina u parku Borik;
 • Ugovor br. 12-06-Ra/19 za izgradnju Reciklažnog dvorišta u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku javne nabave: Rekonstrukcija Livadske ulice u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 4-06-Ra/19 za rekonstrukciju Livadske ulice U Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku javne nabave za opskrbu prirodnim plinom – 3. Ugovor temeljem Okvirnog sporazuma br. 3-05/17-Ro od 31.03.2017. godine, za razdoblje od jedne godine;
 • Ugovor o opskrbi prirodnim plinom krajnjeg kupca br. 3-05/17-Ro-3;
 • Ugovor br. 18 – 07 – U/ 19 za promidžbu i vidljivost – promotivne aktivnosti i materijali 2 – Objave novinskih članaka za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za redovni servis strojarnice i zamjena jedne pumpe na Gradskom bazenu Bjelovar;
 • Ugovor br. 11 – 05-Ra/19 Gradski bazen Bjelovar – redovni servis strojarnice i zamjena jedne pumpe;
 • Odluka o poništenju u  postupku jednostavne  nabave za Adaptaciju interijera dijela poslovne zgrade Trg hrvatskih branitelja 15 (Tehnološki park);
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za isporuku sanitarnog kontejnera za park Borik u  Bjelovaru;
 • Ugovor br. 6 – 06 – Ro/ 19 za isporuku sanitarnog kontejnera za park Borik u  Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za isporuku opreme i uređenje okoliša parka Borik u  Bjelovaru;
 • Ugovor br. 7 – 06 – Ro/ 19 za isporuku opreme i uređenje okoliša parka Borik u  Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za karotažna mjerenja istražne bušotine BK-2 na lokaciji Veliko Korenovo – Bjelovar;
 • Ugovor br. 53 – 06-U/19 za karotažna mjerenja istražne bušotine BK-2 na lokaciji Veliko Korenovo – Bjelovar;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za rekonstrukciju i dogradnju javne rasvjete na  SRC Borik u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 24-06-Ra/19 za rekonstrukciju i dogradnju javne rasvjete na SRC Borik u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za Uređenje sportsko – rekreacijskih terena na  SRC Borik u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 22-06-Ra/19 za uređenje sportsko – rekreacijskih terena na  SRC Borik u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za Uređenje okoliša tržnice u Ul.  B. Bušića u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 21-06-Ra/19 za Uređenje okoliša tržnice u Ul. B. Bušića u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za Gradnju biciklističke staze u Ul. M. Gupca u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 6-06-Ra/19 za Gradnju biciklističke staze u Ul. M. Gupca u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za Uređenje dvorišta zgrada u Ul. A. Mihanovića u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 23-06-Ra/19 za Uređenje dvorišta zgrada u Ul. A. Mihanovića u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za obavljanje usluge skloništa za životinje sa područja Grada Bjelovara u razdoblju od jedne godine;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave radova za Bušenje eksploatacijske bušotine Kor-2 u Velikom Korenovu – Bjelovar;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave: Isporuka i ugradnja umjetnog travnjaka pomoćnog igrališta na Gradskom stadionu Bjelovar;
 • Ugovor br. 8 – 07 – Ro/ 19 za isporuku umjetne trave na nogometnom igralištu NK Mladost Ždralovi;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za uslugu vanjskih suradnika – Troškovi vanjskih suradnika – logoped za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029., Bjelovar;
 • Ugovor br. 20 – 07 – U/ 19 za uslugu vanjskih suradnika – Troškovi vanjskih suradnika – logoped za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za promidžbu i vidljivost – promotivne aktivnosti i materijali 2 – Zakup medijskog prostora/medijska vidljivost za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029;
 • Ugovor br. 17 – 07 – U/ 19 za promidžbu i vidljivost – promotivne aktivnosti i materijali 2 – Zakup medijskog prostora/medijska vidljivost za projekt „Vrtići po želji roditelja“, UP.02.2.2.08.0029;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za Uređenje stanova u  prizemlju kuće – Put žrtvama u Lugu;
 • Ugovor br. 15 – 05-Ra/19 za Uređenje stanova u  prizemlju kuće – Put žrtvama u Lugu;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za isporuku  e – bicikala;
 • Ugovor br. 2 – 06 – Ro/ 19 za isporuku e – bicikala;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II na radovima iz projekta „Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Bjelovaru“;
 • Ugovor broj 33-06-U/19 za uslugu  stručnog nadzora i koordinatora II na radovima iz projekta „Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Bjelovaru“;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za uslugu deratizacije područja Grada Bjelovara u 2019. godini;
 • Ugovor br. 25- 06-U/19 za uslugu obvezne preventivne deratizacije u 2019. godini na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za izradu projektne dokumentacije za SMART  parking –  Bjelovar;
 • Ugovor br. 54- 06-U/19 za  izradu projektne  dokumentacije za SMART  parking –  Bjelovar;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za Promidžbu i vidljivost projekta  „Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Bjelovaru“;
 • Ugovor br. 32 – 06 – U/ 19 za Promidžbu i vidljivost projekta „Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Bjelovaru“;
 • Ugovor br. 32-06-U/19-2- Provedba informativno obrazovnih aktivnosti – Objave u medijima projekta “Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Bjelovaru” KK.06.3.1.03.0104;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za uslugu pripreme projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga te izrada Pojednostavljene analize troškova i koristi za prijavu na poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (KK.06.3.1.12)“;
 • Ugovor br. 57-06-U/19 za uslugu pripreme projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga te izrada Pojednostavljene analize troškova i koristi za prijavu na poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (KK.06.3.1.12)“;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne  nabave za rekonstrukciju i dogradnju razvoda električne mreže na  SRC Borik u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 25-06-Ra/19 za rekonstrukciju i dogradnju razvoda električne mreže na SRC Borik u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne nabave za Rekonstrukciju raskrižja Ul. P. Biškupa i M. Šufflaya u Bjelovaru;
 • Ugovor br. 8-06-Ra/19 za Rekonstrukciju raskrižja Ul. P. Biškupa i M. Šufflaya u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne nabave za nabavu dugoročnog kredita od 6.000.000,00 kn za kupnju poslovnih zgrada na lokaciji Ul. A. Trumbića 1b i K. Frankopana 24;
 • Izjava o statusu prijavitelja za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787;
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787;
 • Plan dostave Zahtjeva za nadoknadom sredstava za Djetinjstvo bez gladi;
 • Ugovor za Energetsku obnovu zgrade V. Osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0789;
 • Izjava o statusu prijavitelja za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786;
 • Ugovor za za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786;
 • Dodatak br. 1 Ugovora br. 28-04-18/U za izradu glavnog projekta na razini izvedbenog projekta za uređenje Spomen područja „Barutana 1991“ u Bjelovaru;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Godine nisu važne“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Kombi koji život znači“;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Povećanje dostupnosti usluga za starije osobe s invaliditetom-II“;
 • Obrazac B4 za projekt „Povećanje dostupnosti usluga za starije osobe s invaliditetom-II“;
 • Ugovor za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac, KK.04.2.1.04.0698;
 • Odluka o prijavi projekta „Uređenje Spomen područja „Barutana 1991“;
 • Sporazum o partnerstvu na projektu „Uređenje Spomen područja „Barutana 1991“;
 • Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za unos podataka u informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem;
 • Plan ZNS-ova i ZPP-ova za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice, KK.04.2.1.04.0699 (sustav eFondovi);
 • Plan nabave za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice, KK.04.2.1.04.0699 (sustav eFondovi);
 • Plan ZNS-ova i ZPP-ova za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac, KK.04.2.1.04.0698 (sustav eFondovi);
 • Plan nabave za projekt Energetska obnova zgrade Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac, KK.04.2.1.04.0698 (sustav eFondovi);
 • Plan nabave za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787 (sustav eFondovi);
 • Plan ZNS-ova i ZPP-ova za Energetsku obnovu zgrade Doma kulture na adresi Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0787 (sustav eFondovi);
 • Plan ZNS-ova i ZPP-ova za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786 (sustav eFondovi);
 • Plan nabave za Energetsku obnovu zgrade I. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0786 (sustav eFondovi);
 • Plan ZNS-ova i ZPP-ova za Energetsku obnovu Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0639 (sustav eFondovi);
 • Plan nabave za Energetsku obnovu Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0639 (sustav eFondovi);
 • Plan ZNS-ova i ZPP-ova za Energetsku obnovu zgrade V. Osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0789 (sustav eFondovi);
 • Plan nabave za Energetsku obnovu zgrade V. Osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0789 (sustav eFondovi);
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih domova na području mjesnih odbora Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopune Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2017.- 2019. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana davanja koncesija za 2019. godinu;
 •  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga analize davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na II. dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području aglomeracije Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Plana programa upravnih odjela Grada Bjelovara iz područja društvenih djelatnosti za 2018. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovar za 2018. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovar za 2018. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovar za 2018. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovar za 2018. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovar za 2018. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovar za 2018. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovar za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2018. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o podnesenom prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednom zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području grada Bjelovara za razdoblje od 1. travnja 2018. godine do 31. ožujka 2028. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske – zgrade u Ulici Vladimira Nazora 2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Prespa;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti a Kriterije za raspodjelu sredstava Zajednice tehničke kulture Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2019. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma čkbr. 501/36 k.o. Grad Bjelovar na Dom učenika srednjih škola Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva Grada Bjelovara za procjenu šteta od prirodnih nepogoda;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o dopuni djelatnosti Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga statuta Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o II. dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za izgradnju umjetnog travnjaka na Gradskom stadionu – pomoćno igralište;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva Dvorane europskih prvaka na IV. osnovnu školu Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kupnji dvokatne stambeno poslovne zgrade u Ul.A. Trumbića 1B, Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kupnji poslovnog prostora – poslovni centar i tržnica u Ul. K. Frankopana 24, Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za kupnju poslovnih zgrada na lokaciji Ulica A. Trumbića 1bi K. Frankopana 24;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content