Detaljni plan uređenja Jugozapad

Detaljni plan uređenja Jugozapad

Odluka o donošenju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 6/2011.

Detaljni plan uređenja Jugozapad - Detaljna namjena površina
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Detaljna namjena površina
0.3 MiB
90 🡇
Details
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Elektroničke komunikacije
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Elektroničke komunikacije
0.2 MiB
60 🡇
Details
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Elektroopskrba
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Elektroopskrba
0.2 MiB
55 🡇
Details
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Odvodnja
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Odvodnja
0.2 MiB
64 🡇
Details
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Plan parcelacije
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Plan parcelacije
0.2 MiB
96 🡇
Details
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Plinoopskrba
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Plinoopskrba
0.2 MiB
94 🡇
Details
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Promet
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Promet
0.3 MiB
71 🡇
Details
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Uvjeti gradnje
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Uvjeti gradnje
0.3 MiB
88 🡇
Details
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Vodoopskrba
Detaljni plan uređenja Jugozapad - Vodoopskrba
0.2 MiB
59 🡇
Details
Back to top