Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Detaljni plan uređenja “Sjever I – 1. dio – druga izmjena i dopuna”

Detaljni plan uređenja Sjever I – 1. dio - druga izmjena i dopuna

Odluka o donošenju objavljena je u Službenom glasniku Grada Bjelovara broj 1/2017.

DPU Sjever 1 - 1. dio 2. izmjena i dopuna - Katastarska podloga s oznakom izmjena / 0.2 MiB /

DPU Sjever 1 - 1. dio 2. izmjena i dopuna - Detaljna namjena površina / 0.4 MiB /

DPU Sjever 1 - 1. dio 2. izmjena i dopuna - Prometna mreža / 0.8 MiB /

DPU Sjever 1 - 1. dio 2. izmjena i dopuna - Elektronička komunikacijska infrastruktura / 0.6 MiB /

DPU Sjever 1 - 1. dio 2. izmjena i dopuna - Energetska mreža i javna rasvjeta / 0.6 MiB /

DPU Sjever 1 - 1. dio 2. izmjena i dopuna - Plinska mreža / 0.5 MiB /

DPU Sjever 1 - 1. dio 2. izmjena i dopuna - Vodovod / 0.5 MiB /

DPU Sjever 1 - 1. dio 2. izmjena i dopuna - Odvodnja otpadnih voda / 0.5 MiB /

DPU Sjever 1 - 1. dio 2. izmjena i dopuna - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina / 0.4 MiB /

DPU Sjever 1 - 1. dio 2. izmjena i dopuna - Uvjeti gradnje / 0.5 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content