Energetska obnova Dječjeg vrtića “Bjelovar” – postupak jednostavne nabave

Natječaji

KLASA: 406-01/17-01/8
URBROJ: 2103/01-07/1-17-1
Bjelovar, 08. veljače 2017.

PREDMET: Postupak jednostavne nabave broj 4·07/17·U za stručni nadzor na radovima iz projekta
“Energetska obnova Dječjeg vrtića “Bjelovar”, Bjelovar, KK. 04.2.1.02.0126
zahtjev za ponudu, dostavlja se

Poštovani, pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za stručni nadzor na radovima iz projekta
“Energetska obnova Dječjeg vrtića “Bjelovar”, Bjelovar, KK. 04.2.1.02.0126. a
sukladno dokumentaciji iz privitka.

Energetska obnova Dječjeg vrtića "Bjelovar" - zahtjev za ponudu - 2017 / 0.6 MiB /

Energetska obnova Dječjeg vrtića "Bjelovar" - uputstva ponuditeljima - 2017 / 0.3 MiB /

 

Back to top