Natječaj za dodjelu povlaštenih kredita studentima – Erste & Steiermärkische Bank

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

Na temelju članka 2. i 4. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika povlaštenih učeničkih i studentskih kredita, (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 8//06,4/07), Grad Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu povlaštenih kredita studentima s područja Grada Bjelovara

 1. Grad Bjelovar će u školskoj godini 2010./2011. odobravati kredite studentima hrvatskih ili europskih visokoškolskih javnih ustanova ili ustanova s pravom javnosti. Krediti će se odobravati sukladno Pravilniku o pravima i obvezama korisnika povlaštenih studentskih kredita.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu kredita imaju studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Grada najmanje dvije godine.
 3. U slučaju prijave većeg broja kandidata, pri odobravanju kredita prednost imaju studenti koji su na višim godinama studija i postižu viši prosjek ocjena.
 4. Kredit je namijenjen za podmirenje troškova školarine redovnih i izvanrednih studenata od prve godine preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija.
 5. Povlaštena kamatna stopa je 4,5 % (valutna klauzula CHF).
  Grad Bjelovar podmiruje troškove obrade kredita kao i kamate tijekom isplate.
  Visina kredita, vrijeme korištenja, prestanak prava, obveza povratka povlaštenog kredita, sredstva osiguranja i ostalo regulirat će se ugovorom o kreditu između podnositelja zahtjeva i ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
 6. Dokumenti potrebiti za sudjelovanje na natječaju:
  1. Prijava na natječaj sa visinom školarine i brojem godina korištenja kredita
  2. Potvrda o upisu na studij s naznakom smjera i studijske grupe
  3. Za studente I. godine – preslika sve četiri svjedodžbe završene srednje škole i završnog ispita
  4. za studente viših godina – prijepis ocjena položenih ispita
  5. Domovnica
  6. Uvjerenje o prebivalištu
  7. Preslika osobne iskaznice
 7. Kredit se može odobriti samo onim kandidatima koji ne primaju naknadu, kredit ili stipendiju iz drugih izvora.
 8. Rok prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
 9. Molbe s potrebitom dokumentacijom dostaviti na adresu: GRAD BJELOVAR, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 BJELOVAR, s naznakom “KREDITI”
 10. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od zaključivanja natječaja.
Back to top