Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Generalni urbanistički plan Grada Bjelovara – Izmjene i dopune

Odluka o donošenju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 3/09.

GUP Grada Bjelovara - Elektroenergetska mreža / 7.7 MiB /

GUP Grada Bjelovara - Korištenje i namjena površina / 3.8 MiB /

GUP Grada Bjelovara - Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti / 4.4 MiB /

GUP Grada Bjelovara - Način gradnje / 9.1 MiB /

GUP Grada Bjelovara - Oblici korištenja / 3.5 MiB /

GUP Grada Bjelovara - Područja primjene planskih mjera zaštite / 8.1 MiB /

GUP Grada Bjelovara - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite / 10.1 MiB /

GUP Grada Bjelovara - Pošta i telekomunikacije / 8.0 MiB /

GUP Grada Bjelovara - Promet / 8.0 MiB /

GUP Grada Bjelovara - Transport nafte i plina / 32.6 MiB /

GUP Grada Bjelovara - Uvjeti korištenja / 3.4 MiB /

GUP Grada Bjelovara - Vodnogospodarski sustav / 32.7 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content