Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa, projekata i javnih potrebama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu

Objavljen je Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa, projekata i javnih potrebama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu:

Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa, projekata i javnih potrebama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2019.

Back to top