Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana na području Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 113-02/18-01/14
URBROJ: 2103/01-01-18-3
Bjelovar, 20. prosinca 2018.

Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15), članka 45. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18) i članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 5/16), Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je

RJEŠENJE

o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi
za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana na području Grada Bjelovara

Članak 1.

Svi ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani i Barovi“ mogu produžiti radno vrijeme za božićne i novogodišnje blagdane odnosno 24./25. 12. 2018. (ponedjeljak/utorak) i 26./27. 12. 2018. (srijedu/četvrtak) do 04,00 sata ujutro, a 31.12.2018./01.01. 2019. (ponedjeljak/utorak) do 05,00 sati ujutro.
Dana 01./02. (utorak/srijedu) te 05./06., (subotu na nedjelju), siječnja 2019. godine ugostiteljski objekti mogu raditi do 03,00 sata.

Članak 2.

Produženo radno vrijeme iz članka 1. ovog Rješenja odobrava se uz obvezu ugostitelja da se pridržavaju odredbi Zakona o zaštiti od buke „Narodne novine“ broj 30/09, 55/13,153/13, 41/16 i 114/18) i propisa koji reguliraju javni red i mir.

Članak 3.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo da sukladno odredbama članka 1. i 2. ovog Rješenja obavijesti ugostitelje putem internetske stranice Grada Bjelovara o utvrđenom – produženom radnom vremenu tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i dočeka Nove 2019. godine.
Rješenje se u pismenom obliku dostavlja Policijskoj upravi Bjelovarsko-bilogorskoj, Policijska postaja Bjelovar i nadležnoj inspekcijskoj službi.

Članak 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content