Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sadržaj odluka s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 11. sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. studenog 2010. godine doneseni su sljedeći akti:

 1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom u Gradu Bjelovaru  za razdoblje 2010. – 2015. godine;
 2. Odluka o ovlaštenju za potpis Ugovora o izgradnji i korištenju  budućeg županijskog Centra za gospodarenje otpadom
 3. Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Grada  Bjelovara-II izmjena i dopuna;
 4. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Bjelovara;
 5. Odluka o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije „Poduzetnički krediti 2010.“ za 2010. godinu;
 6. Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima na području Grada Bjelovara;
 7. Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Bjelovara;
 8. Odluka o utvrđivanju teksta VI. dodatka ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 10. Odluka o određivanju cijene zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac:
 11. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac;
 12. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac radi izgradnje benzinske postaje;
 13. Odluka o odobrenju prodaje zemljišta u Bjelovaru u Slobodnoj zoni Bjelovar;
 14. Odluka o osnivanju prava građenja na nekretninama privremenih oznaka P-6, P-2, P-1, P 12 i P15 k.o.  Grad Bjelovar u korist trgovačkog društva Poslovni park Bjelovar d.o.o.;
 15. Odluka o odobrenju zamjene poslovnog prostora između Grada Bjelovara i Republike Hrvatske u Gundulićevoj 1;
 16. Odluka o odustajanju od prodaje nekretnine i djelomičnom poništenju natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Bjelovara;
 17. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama u k.o. Korenovo;
 18. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 19. Zaključak o davanju odobrenja Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rada za 2011. godinu;
 20. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever).
Sadržaj odluka s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content