Sadržaj odluka s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara održanoj 23. travnja 2012. godine doneseni su sljedeći akti:

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2011. godinu;
  • Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar za 2011. godinu;
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. Bjelovar;
  • Odluka o kapitalnim pomoćima Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar;
  • Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara;
  • Odluka o osnivanju prava građenja na nekretnini na Trgu E. Kvaternika 7a
  • Odluka o raskidu ugovora i Aneksa ugovora o osnivanju prava građenja na vojnom skladištu „Sajmište“ Bjelovar za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Bjelovar;
  • Odluka o upućivanju zahtjeva Vladi RH, Ministarstvu obrane za darovanje k.č.br. 501/26, zk.ul.br. 6193 k.o. Grad Bjelovar;
  • Zaključak o obavljanju dimnjačarskih poslova na I, III i IV dimnjačarskom području;

Sadržaj odluka s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 245.3 KiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content