Sadržaj odluka s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. listopada 2012. doneseni su sljedeći akti:

 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
 2. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini,
 3. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2012. godinu,
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2012. godini,
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2012. godini,
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u  2012. godini,
 7. Izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2012. godini,
 8. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu,
 9. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu,
 10. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu,
 11. Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna,
 12. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna,
 13. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Sjeverozapad 2“,
 14. Odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara – članu Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o. za prodaju nekretnine u vlasništvu Bjelovarskog sajma d.o.o. (dio k-č-br. 1957/1 upisan u z.k.ul. 1357 k.o. Gudovac površine 9 jutara i 776 čhv),
 15. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2011. godini,
 16. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Bjelovara,
 17. Odluka o utvrđivanju kriterija i rokova za raspodjelu financijske potpore udrugama tehničke kulture Grada Bjelovara čija je djelatnost od interesa za Grad Bjelovar i njegove građane,
 18. Odluka o usvajanju izmjena Plana raspodjele financijskih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola Grada Bjelovara u 2012. godini,
 19. Izmjena Plana rashoda Grada Bjelovara za 2012. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,
 20. Odluka o komunalnom doprinosu,
 21. Odluka o izmjeni dijela granice područja naselja Bjelovar i Novoseljani,
 22. Odluka o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika,
 23. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti postavljanja i nabave svečane božićne rasvjete na području Grada Bjelovara,
 24. Zaključak o davanju Odobrenja Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rada za 2013. godinu.
Sadržaj odluka s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 2.7 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content