Informacija o provedbi postupka strateške procjene i određivanju sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, temeljem članka 160. Zakona o zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/2017) i članka 3. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08) daje slijedeću informaciju o provedbi postupka strateške procjene i određivanju sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Informacija o provedbi postupka strateške procjene i određivanju sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Back to top