Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacija o uvidu u nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje 2018. do 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne
djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: 351-01/17-01/8
URBROJ: 2103/01-06/1-17-21
Bjelovar, 5. prosinca 2017.

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora na temelju članka 165. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17), članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 1. i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) daje sljedeću

INFORMACIJU
o uvidu u nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje 2018.-2023. godine

 1. Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje 2018.-2023. godine (u daljnjem tekstu: nacrt Plana), upućuje se na javni uvid radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi.
 2. Javni uvid u nacrt Plana trajati će 30 dana i to od 6.12.2017. zaključno s 6.01.2018. godine.
 3. Tijekom trajanja javnog uvida, uvid u nacrt Plana moguće je izvršiti na mrežnoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr pod rubrikom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2018. do 2023. godine – nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara 2018.-2023. te u Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar u prostoriji broj 38 / 2 kat radim danom od 7-15 sati.
 4. Tijekom javnog uvida mišljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt Plana mogu se dostaviti:
  • putem obrasca objavljenog na službenoj mrežnoj stranici Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr) pod rubrikom savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2018. do 2023. godine – nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara 2018. – 2023. (ispunjeni obrazac potrebno je poslati na adresu elektroničke pošte: mbirac@bjelovar.hr ili
  • redovnom poštom na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2018. do 2023. godine),
   odnosno,
  • mogu se upisati u Knjigu mišljenja, primjedbi i prijedloga nacrta Plana koja se nalazi izložena uz predmetni dokument u Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, u prostoriji broj 38 / 2 kat radnim danom od 7,00 – 15,00 sati.
 5. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u navedenom roku neće biti razmatrani.
PROČELNIK :
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content