Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva za 2019. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro provode udruge, čl. 45. st. 1. toč.17. Statuta Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 2/13 i 1/18) i čl.15. i čl. 20. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 3a/15), gradonačelnik Grada Bjelovara, Dario Hrebak, dana 01. veljače 2019. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA FINANCIRANJE JEDNOGODIŠNJIH PROGRAMA ILI PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA ZA 2019. GODINU

 

Tekst Javnog poziva i sva popratna dokumentacija su u prilogu.

 

Dokumentacija uz Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva za 2019. godinu

Podijeli s prijateljima!
Back to top