Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva za 2019. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro provode udruge, čl. 45. st. 1. toč.17. Statuta Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 2/13 i 1/18) i čl.15. i čl. 20. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 3a/15), gradonačelnik Grada Bjelovara, Dario Hrebak, dana 01. veljače 2019. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA FINANCIRANJE JEDNOGODIŠNJIH PROGRAMA ILI PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA ZA 2019. GODINU

 

Tekst Javnog poziva i sva popratna dokumentacija su u prilogu.

 

Dokumentacija uz Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva za 2019. godinu

Back to top