Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv na usmenu provjeru znanja (intervju) za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/19-01/01
URBROJ: 2103/01-01-19-17
Bjelovar, 31. siječnja 2019.

                             Na temelju članka 20. stavka 4. točke 4., a u svezi s člankom 22. stavkom 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu Natječaja, donosi slijedeću

OBAVIJEST
kandidatima za imenovanje pročelnika
Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Grada Bjelovara

nakon provedenog pisanog testiranja i

POZIV
na usmenu provjeru znanja (intervju)

Kandidati Natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Grada Bjelovara koji su dana 31. siječnja 2019. godine na pisanom testiranju ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti i koji mogu pristupiti usmenom dijelu provjere znanja (intervjuu) s Povjerenstvom za provedbu natječaja, dana 1. veljače 2019. godine u 8:00 sati, Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, I kat, su slijedeći:

1. Grgić Škaurin Jasna, Bjelovar
2. Novosel Lidija, Bjelovar

*Poredak kandidatkinja je prema abecednom redu.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Valna Bastijančić Erjavec, prof., v.r.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content