Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za podršku medijskom praćenju u 2019. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara
za podršku medijskom praćenju u 2019. godini

Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Bjelovara KLASA: 402-01/19-01/04 od 11. siječnja 2019., a u cilju proizvodnje i emitiranja kvalitetnih programskih sadržaja u medijima koji su od interesa za Grad Bjelovar, kao i u cilju transparentnosti rada Gradske uprave pozivamo tiskane te elektroničke medije, da se jave na Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za podršku medijskom praćenju za 2019. godinu.

Sadržaj prijave na Javni poziv treba sadržavati:

 • zahtjev za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara, potpisan i ovjeren,
 • detaljan opis programskog sadržaja za 2019. godinu koji dodatno treba sadržavati i izradu te objavu oglasa čestitki za sljedeće praznike i blagdane: Uskrs 2019., Međunarodni praznik rada 1. 5. , Dan državnosti 25. 6., Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 5. 8., Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 29. 9., Dan neovisnosti 8. 10., Božić 25. 12. i Nova godina 1.1.,
 • financijski plan i izračun troškova,
 • dokaz o registraciji medija sukladno Zakonu o medijima i Zakonu o elektroničkim medijima koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci,
 • potpisana i ovjerena izjava odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću za programski sadržaj,
 • dokaz/potvrda Grada Bjelovara da prijavitelj (odgovorna osoba, tvrtka/registrirani medij i druge povezane pravne osobe) nemaju dugovanja prema Gradu Bjelovaru s osnove poreza i drugih javnih davanja,
 • dokaz o praćenju medija (slušanost, gledanost, čitanost, broj pratitelja na društvenim mrežama).

Kriteriji prema kojima će posebno oformljeno tročlano Povjerenstvo za raspodjelu financijskih sredstava medijima za podršku medijskom praćenju odlučivati jesu:

 • dosadašnja suradnja s Gradom Bjelovarom (redovito praćenje i promicanje javnosti rada Grada Bjelovara),
 • doseg informacija od interesa za Grad Bjelovar,
 • mogućnost praćenja i izvještavanja u više različitih medijskih oblika (npr. videosnimka/prilozi, audio snimka, pisani tekst, fotografija…),
 • predložen programski sadržaj,
 • praćenje medija (slušanost, gledanost, čitanost, broj pratitelja na društvenim mrežama).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Grada Bjelovara.

Prijavu na Javni poziv te svu traženu dokumentaciju treba dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom – Prijava za javni poziv za raspodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za podršku medijskom praćenju u 2019. godini.

Adresa:
Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar

Pristigle prijave razmotrit će tročlano Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava medijima za podršku medijskom praćenju u 2019. godine te proslijediti prijedlog gradonačelniku radi donošenja Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za podršku medijskom praćenju i zaključivanju ugovora o poslovnoj suradnji za 2019. godinu.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

 

 

Prilozi uz Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za podršku medijskom praćenju u 2019. godini

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content