Postupak jednostavne nabave broj 3-05-U/19: Izrada Glavnog projekta Energetske obnove zgrade Digitalnog inovacijskog centra na adresi Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za izradu Glavnog projekta Energetske obnove zgrade Digitalnog inovacijskog centra na adresi Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar (prijava na Poziv “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora” KK.04.2.1.04.), a sukladno dokumentaciji iz privitka.

Rok za dostavu ponuda je 18. siječnja 2019. godine (petak) do 11,00 sati.

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave broj 3-05-U/19: Izrada Glavnog projekta Energetske obnove zgrade Digitalnog inovacijskog centra na adresi Trg hrvatskih branitelja 14, Bjelovar

Back to top